Gå direkt till innehållet
Meny

Klassificering av varor och tjänster

Varumärkesregistrering ger en ensamrätt som omfattar endast de varor och tjänster som anges i ansökan eller registreringen. Ensamrätten omfattar alltså inte alla möjliga varor och tjänster. Varu- och tjänsteförteckningen bestämmer skyddsomfånget för den ensamrätt som varumärket medför, och förteckningen används för att bedöma märkets särskiljningsförmåga och risk för förväxling med andra märken.

Alla varor och tjänster i världen har delats in i klasser efter vissa kriterier, till exempel efter varornas användningsändamål eller verksamhetsområdet för tjänsterna. Det finns sammanlagt 45 klasser. Klasserna 1–34 innehåller varor och klasserna 35–45 tjänster.

I din varumärkesansökan måste du alltid ange de varor eller tjänster för vilka du söker varumärkesskydd. Du kan ansöka om registrering i en eller flera klasser.

Läs mer om att ange varor och tjänster i ansökan.

Gå till klassificeringsverktyget TMclass.Öppnas i en ny flik

De här sidorna om klassificering ger dig information om hur du väljer rätt klass och hur du anger varorna och tjänsterna i din varumärkesansökan.

För mer utförlig information om klassificering, dess grunder samt informationskällor gå till sidan Principer för klassificering samt informationskällor.

Varför klassificeras varor och tjänster?

Klassificeringen är först och främst ett verktyg som gör det möjligt att hitta de varumärken som har sökts eller registrerats för varor eller tjänster av liknande slag.

Varu- och tjänsteförteckningen bestämmer registreringens skyddsomfång och omfattning.

Hur många klasser kan en ansökan omfatta?

Grundavgiften för ansökan täcker registrering av varumärket i en klass. För varje ytterligare klass måste du betala en tilläggsavgift.

Ju fler varor och tjänster ansökan omfattar, desto mer sannolikt är att vi påträffar registreringshinder under granskningen och desto långsammare är handläggningen av ansökan.

Klassificeringsrådgivning

Du kan vid behov kontakta vår klassificeringsrådgivning:


Utskriftsversion Uppdaterad 14.03.2024