Gå direkt till innehållet
Meny

Ombud

Ombud är en aktör som sökanden har nämnt för att sköta varumärkesärenden på sökandens vägnar.

Det är frivilligt att anlita ett ombud om varumärkessökanden har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En sökande som inte har hemvist inom EES måste däremot ha ett ombud som har hemvist inom EES. Ombudet måste ha rätt att företräda sökanden i allt som rör varumärket.

Om du anlitar ett ombud, ange i din ansökan ombudets namn, hemort (hemvist) och kontaktuppgifter, det vill säga adress, telefonnummer och e-postadress. Om ombudet är en juridisk person ange FO-nummer, och om ombudet är en privatperson ange personbeteckning. För ett utländskt företag ska du ange företagets registernummer. Om ombudet inte har finländsk personbeteckning, ange födelsedatum.

Behövs en fullmakt?

Du behöver inte lämna in en fullmakt om du anlitar ett ombud. Vi kan i undantagsfall be dig lämna in en fullmakt om det finns särskild anledning att misstänka att ombudet saknar behörighet eller att ombudets behörighet inte är tillräckligt omfattande. I sådant fall ska du lämna in en fullmakt inom 2 månader.

Vem kan vara ombud?

Ombudet kan vara vem som helst, det vill säga antingen en fysisk person eller en juridisk person, som har hemvist inom EES-området. Varumärkessökande kan anlita ombud som är specialister på varumärken.

Ombudsregistret

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd har som uppgift att föra ett register över auktoriserade varumärkesombud. I registret antecknas sådana ombud som avlagt ombudsexamen som utvärderar deltagarnas professionella kompetens. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn över den verksamhet som auktoriserade ombud utövar. Läs mer om ombudsregistret.

Kontaktperson

Om du vill att en viss person inom organisationen ska kontaktas av oss, ange kontaktpersonens namn under "Referens" i e-ansökan. Du behöver alltså inte ange kontaktpersonen som ombud.


Utskriftsversion Uppdaterad 07.07.2021