Klassificeringsrådgivning

När man ansöker om varumärke är kanske det mest utmanande och tidskrävande skedet att utarbeta en varu- och tjänsteförteckning. Det är ett mycket viktigt steg eftersom varu- och tjänsteförteckningen definierar hur omfattande varumärkesskyddet är.

Läs först anvisningarna på dessa sidor. Om du inte hittar svar på dina frågor eller om du vill veta mer om klassificering av varor och tjänster, kontakta vår klassificeringsrådgivning. Då drar du största möjliga nytta av experternas råd. Det är bra att kontakta klassificeringsrådgivningen innan du börjar fylla i din ansökan.

Rådgivningens omfattning

Våra experter i rådgivningen ger anvisningar för hur en varu- och tjänsteförteckning ska utformas och beteckningar väljas. Därtill ger de allmän information om klassificeringens betydelse i en varumärkesansökan.

Rådgivarna utarbetar inte varu- och tjänsteförteckningar eller förhandsgranskar dem. Rådgivarna kan inte heller hjälpa vid frågor som gäller rättslig verkan av varumärken eller som anknyter till eventuella registreringshinder och deras bedömning.

Kontaktuppgifter för klassificeringsrådgivningen

  • Tfn 029 509 5251
  • luokitusneuvonta@prh.fi
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.11.2021