Gå direkt till innehållet
Valikko

Tvistemål och brottmål i varumärkesärenden

Patent- och registerstyrelsen (PRS) behandlar ärenden som gäller giltighetstiden för en viss varumärkesregistrering. Om det inte bara är fråga om giltighetstiden för en registrering, och du vill till exempel förbjuda någon annan att använda ditt varumärke eller du vill kräva skadestånd, behandlas ärendet av en domstol.

PRS kan inte ta ställning till frågor som rör varumärkestvister, eventuella intrång, import och annonsering av produkter eller övriga juridiska frågor.

I varumärkesärenden har domstolarnas behörighet fördelats. Marknadsdomstolen behandlar överklaganden av PRS beslut och är en specialdomstol för ärenden som gäller industriella rättigheter.

Tingsrätten är behörig om ärendet gäller brott mot industriell rättighet. I Finland behandlar Helsingfors tingsrätt brottmål som rör industriella rättigheter och upphovsrätt, det vill säga immateriella rättigheter.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen behandlar överklaganden som rör PRS beslut, till exempel avslagsbeslut, avgöranden i invändningsärenden samt avskrivningar.

Därtill är marknadsdomstolen behörig att behandla bland annat upphävande och ogiltigförklaring av varumärken, skadestånd i varumärkesärenden på grund av otillåten användning samt ärenden enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Läs mer om förfarandet på marknadsdomstolens webbplats. Öppnas i en ny flik

Tingsrätt

Helsingfors tingsrätt behandlar brottmålen som rör immateriella rättigheter och är behörig i ärenden som gäller varumärkesförseelser och brott mot industriell rättighet.

Det kan vara fråga om en varumärkesförseelse om någon med uppsåt gör intrång i ensamrätten till ett nationellt varumärke eller EU-varumärke.

Det kan vara fråga om ett brott mot industriell rättighet om gärningen medför betydande ekonomisk skada för den drabbade innehavaren av ensamrätten och gör intrång i ensamrätten till ett nationellt varumärke eller EU-varumärke.

Tingsrätten kan inte avgöra mål som gäller upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke.

Läs mer om förfarandet på webbplatsen för Helsingfors tingsrätt. Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 05.07.2021