Gå direkt till innehållet
Meny

Varumärkestvister

Meningsskiljaktigheter och tvister kan gälla all egendom och därmed också varumärken. I praktiken gäller nästan alla varumärkestvister om huruvida den som använder ett visst märke har rätt att använda eller inneha märket.

Varumärkestvister behandlas huvudsakligen av Patent- och registerstyrelsen (PRS) eller marknadsdomstolen.

PRS behandlar invändningar mot registrerade märken samt ansökningar om administrativt upphävande eller administrativ ogiltigförklaring.

Läs mer om invändningar mot registrerade varumärken.

Läs mer om förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring.

Vilken domstol som är behörig beror på ärendet. Marknadsdomstolen behandlar största delen av varumärkesärendena, såsom också överklaganden som rör PRS beslut i varumärkesärenden. Helsingfors tingsrätt är behörig domstol om ärendet gäller en varumärkesförseelse, ett sådant brott mot industriell rättighet som gör intrång i ensamrätten till ett varumärke eller skadeståndsyrkanden som anknyter till dessa.

Läs mer om att överklaga ett varumärkesbeslut.

Läs mer om behandling av andra varumärkesärenden vid domstolar.


Utskriftsversion Uppdaterad 12.07.2021