Gå direkt till innehållet
Meny

Förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring

Du kan ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) genom ett administrativt förfarande. PRS avgör ärendet på basis av ansökan och skriftliga yttranden. Ansökan är avgiftsbelagd.

I det administrativa förfarandet kan yrkandena endast gälla registrerade varumärken och alltså inte inarbetade varumärken.

Läs mer om förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring vid PRS:

Domstolsförfarande

Du kan också kräva upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke hos marknadsdomstolen genom att väcka talan mot varumärkesinnehavaren.

Läs mer om domstolsförfarandet på marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

PRS eller marknadsdomstolen?

Sökande kan själva besluta om de lämnar in en ansökan till PRS eller väcker talan vid marknadsdomstolen. I samband med det administrativa förfarandet hos PRS kan inga andra privaträttsliga yrkanden behandlas, såsom till exempel yrkanden om skadestånd.

En ansökan tas inte upp till prövning av PRS, om ett mål som gäller samma varumärke pågår mellan samma parter vid marknadsdomstolen. På motsvarande sätt förfaller handläggningen av en ansökan hos PRS, om ett mål som gäller samma varumärke inleds vid marknadsdomstolen.

Ytterligare information

På de här sidorna hittar du information om förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring vid PRS, till exempel om vem som kan lämna in ansökan, på vilka grunder ett varumärke kan upphävas eller ogiltigförklaras och hur ärendet handläggs vid PRS.

Läs också våra detaljerade anvisningar om hur du ska gå till väga under processen för upphävande eller ogiltigförklaring. (pdf, 0,26 Mb) Öppnas i en ny flik (pdf, 0,28 Mb)

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021