Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om upphävande och ogiltigförklaring

Ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring

Vem kan ansöka?

Vem som helst kan ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke.

Om yrkande på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får ansökan göras endast av innehavaren av denna äldre rättighet. Om det finns flera äldre rättigheter, ska alla sökande vara innehavare av rättigheterna tillsammans.

Hur ansöker jag?

Lämna in din ansökan via vår e-tjänst. Gå till tjänsten och lämna in en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring.Öppnas i en ny flik

Ange i din ansökan vad du yrkar och grund för yrkandet. Ange också uppgifter om sökande och eventuellt ombud samt uppgift om vilken registrering och vilka av registreringens varor eller tjänster som ansökan gäller.

Den grund som anges i ansökan kan inte utvidgas under förfarandet, men grunden kan begränsas. Det är möjligt att ge in bevis om grunden tills ett beslut har utfärdats i ärendet.

Med samma ansökan kan du yrka både upphävande och ogiltigförklaring eller antingen upphävande eller ogiltigförklaring.

Lämna in din ansökan på svenska eller på finska.

Betala ansökningsavgiften för att inleda ärendet hos oss. Se våra gällande avgifter i prislistan.

När kan jag lämna in ansökan?

Det finns inga egentliga tidsfrister för att lämna in en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring.

Ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring får inledas när invändningstiden gått ut. Om en invändning har gjorts, kan ärendet inledas när beslutet i invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller när invändningen har återkallats.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021