Gå direkt till innehållet
Meny

Avgifter i anslutning till varumärkesansökningar och -registreringar från 1.1.2024

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan "Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde".

Mervärdesskattesatsen på alla registreringsavgifter är 0 % om inte annat anges.

För att vi ska börja handlägga din varumärkesansökan måste du ha betalat en ansökningsavgift.

När du lämnar in din ansökan i vår e-tjänst, betalar du också avgiften i tjänsten. I tjänsten finns det en räknare som visar hur avgiften bildas och vad totalsumman är före betalningen.

Gå till e-tjänsten för varumärken.Öppnas i en ny flik

Prislista

Ansökning

Tjänst I e-tjänsten
(€)
På blankett
(€)
Moms
0 %
Observera
Registrering avvarumärke,
grundavgift (Finland)
240,00 290,00 0 ,00 Grundavgiften innehåller registrering i en varumärkesklass. Ansökan kan lämnas in på blankett endast av särskilt vägande skäl.
Tilläggsklass (pris/tilläggsklass) 100,00 100,00 0,00 Grundavgiften innehåller registrering i en varumärkesklass. En tilläggsavgift betalas för tilläggsklasser.

Förnyelse

Tjänst I e-tjänsten
(€)
På blankett
(€)
Moms
0 %
Observera
Förnyelse av varumärke,
grundavgift
240,00 290,00 0,00 Grundavgiften för förnyelse innehåller en klass. Förnyelse kan göras på blankett endast av särskilt vägande skäl.
Senare förnyelse av varumärke 290,00 340,00 0,00 När ansökan lämnas in högst 6 månader efter registreringsperiodens utgång. Efter detta är det inte längre möjligt att ansöka om förnyelse av märket.
Tilläggsklass
(pris/tilläggsklass)
100,00 100,00 0,00 Grundavgiften för förnyelse innehåller en klass. En tilläggsavgift betalas för tilläggsklasser.

Kollektiv- och kontrollmärken

Tjänst I e-tjänsten
(€)
På blankett
(€)
Moms 0 % Observera
Registrering av kollektiv-
och kontrollmärke,
grundavgift (Finland)
320,00 370,00 0,00 Det är fråga om en särskilt varumärkestyp med en högre ansökningsavgift. Sökanden måste lämna in bland annat märkets användningsföreskrifter. Läs mer.
Förnyelse av kollektiv- och kontrollmärke, grundavgift 320,00 370,00 0,00
Senare förnyelse av kollektiv- och kontrollmärke 370,00 420,00 0,00 När ansökan lämnas in högst 6 månader efter registreringsperiodens utgång. Efter detta är det inte längre möjligt att ansöka om förnyelse av märket.
Tilläggsklass
(pris/tilläggsklass)
100,00 100,00 0,00 Grundavgiften innehåller en klass. En tilläggsavgift betalas för tilläggsklasser.

Ändringar

Tjänst I e-tjänsten (€) På blankett (€) Moms 0 % Observera
Anteckning som gäller
ändring av namn, hemort
och ombud
avgiftsfri avgiftsfri 0
Anteckning i varumärkesregistret (pris €/anteckning) 100,00 150,00 0,00 Till exempel licens eller pantsättning
Ändring/överföring av innehavare 100,00 150,00 0,00
Ändring i registrerat märke 100,00 150,00 0,00 När du vill ansöka om ändring i ett redan registrerat märke.

Invändningar, upphävanden och ogiltigförklaringar

Tjänst I e-tjänsten (€) På blankett (€) Moms 0 %
Inlämnande av invändning 290,00 340,00 0,00
Ansökan om upphävande och ogiltigförklaring 420,00 470,00 0,00

Andra behandlingsavgifter

Tjänst I e-tjänsten (€) På blankett (€) Moms 0 %
Fortsatt handläggning av en avskriven
ansökan
100,00 100,00 0,00
Förlängning av tidsfrist 60,00 60,00 0,00
Nationell registrering ersätts med
en internationell registrering
60,00 60,00 0,00
Anmälan om att rättighet som införts i varumärkesregistret upphör avgiftsfri avgiftsfri
Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan ej möjlig 160,00 0,00

Intyg och registerutdrag

Tjänst Enhetspris (€) Moms 0 % Observera
Prioritetsintyg 10,00 0,00 Tjänst som beställs
Diarieintyg 10,00 0,00 Tjänst som beställs
Bestyrkande av riktighet 15,00+1,00/sida 0,00 Tjänst som beställs
Registerutdrag 15,00 0,00 Tjänst som beställs
Leveransavgift 5,50 0,00
Faktureringsavgift 6,50 0,00

Läs våra mer detaljerade anvisningar om hur du beställer intyg och registerutdrag.

Tilläggsavgifter för leverans och fakturering (moms 24 %)

Tjänst Pris exkl. moms (€) Moms 24 % (€) Pris (€) inkl. moms 24%
Beställning av pappersdokumentkopior 2,00/beställning 0,48 2,48/beställning
Kopia av en sida 1,00/sida 0,24 1,24/sida
Färdig PDF-publikation/fil 5,00/st. 1,20 6,20/st.
Leveransavgift 5,50/leverans 1,32 6,82/leverans
Faktureringsavgift 6,50/faktura 1,56 8,06/faktura

Läs våra mer detaljerade anvisningar om hur du beställer intyg och registerutdrag.

Betalningsuppgifter

Våra kontonummer och mer detaljerade anvisningar finns på sidan med våra betalningsanvisningar.

Obs! När du lämnar in din ansökan i vår e-tjänst, betalar du också avgiften i tjänsten.

Förfrågningar angående betalning

Vid behov kontakta vår rådgivning. Se kontaktuppgifterna.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024