Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningslagen ändrades: icke-verksamma föreningar avregistreras

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar ur föreningsregistret i januari 2017. Förfarandet grundar sig på den ändring i föreningslagen.

Kontrollera om din förening är med i avregistreringsförfarandet

Avregistreringsförfarandet omfattar cirka 40 000 föreningar

• som inte har lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995 och
• det inte heller annars finns skäl att anta att föreningens verksamhet fortsätter.

Lista över de föreningar som är med i avregistreringsförfarandet, publicerades i Officiella tidningen den 10 augusti 2016 (pdf, 9.0 MB)

I den uppdaterade listan nedan räknas upp de föreningar som löper risk för avregistrering men har hittills inte anmält att deras verksamhet fortsätter:

Uppdaterad lista, situationen den 2 januari 2017 (pdf, 19.2 MB)

Uppdaterad lista i maskinellt bearbetbar form (xlsx, 1.7 MB)

Verksamma föreningar ska anmäla sig senast 12 januari 2017

Kontrollera i listorna om din förening fortfarande finns med i avregistreringsförfarandet. För att hindra att PRS stryker föreningen ur registret, informera oss om den fortsatta verksamheten senast den 12 januari 2017 enligt följande:

1) Lämna in en ändringsanmälan där du anmäler aktuella adress- och namntecknaruppgifter för registrering i föreningsregistret. Anmälan undertecknas av styrelseordföranden eller en person som ordföranden har befullmäktigat.
Du kan lämna in din ändringsanmälan antingen på nätet (e-anmälan) eller på våra pappersblanketter.

eller

2) Om föreningens adress- och namntecknaruppgifter redan är uppdaterade i föreningsregistret, lämna in en skriftlig, fritt formulerad anmälan om att föreningens verksamhet fortsätter. Anmälan undertecknas av i föreningsregistret antecknad styrelseordförande eller namntecknare eller av en person som de har befullmäktigat.
Skicka in din fritt formulerade anmälan antingen skannad via e-post till registratur@prh.fi eller per post till Patent- och registerstyrelsen, Tillsyns- och lagenheten, PB 1140, 00101 Helsingfors. Även de anmälningar som skickas per post ska vara framme hos oss på PRS senast den 12 januari 2017.

Se till att uppgifterna är uppdaterade

Det finns inga adressuppgifter i registret för föreningar registrerade före 1995. De föreningar som ingår i avregistreringsförfarandet ska anmäla sina adressuppgifter till registret.

Om föreningens styrelseordförande eller namntecknare har ändrats, ska även dessa uppgifter anmälas för registrering. Styrelseordföranden i föreningen undertecknar ändringsanmälan. Det är avgiftsbelagt att anmäla ändringar av stadgar och namntecknare.

Avregistrering i januari 2017

De föreningar som trots uppmaning inte lämnar in en anmälan senast den 12 januari 2017, kommer att avregistreras i januari 2017.

Lagändringen gör det lättare att lämna in anmälningar

Lagreformen gör det enklare att anmäla uppgifter till föreningsregistret. I och med lagreformen får även den som avgått från sin i föreningsregistret antecknade post, eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört, själv göra anmälan om detta till registret. En del av ändringarna, såsom möjligheten att anmäla hela föreningens styrelse, är avsedda att träda i kraft senare.

Ytterligare information

Föreningsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5959, mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion Uppdaterad 04.01.2017