Antal föreningar enligt syfteklassificering (huvudklasser) i olika landskap

PRS lägger alltid till en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.

Syfteklassificeringen omfattar nio huvudklasser:

  1. Politiska föreningar (1 i tabellen)
  2. Föreningar med anknytning till yrke och näring (2 i tabellen)
  3. Föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen (3 i tabellen)
  4. Föreningar inom kulturbranchen (4 i tabellen)
  5. Fritidsföreningar (5 i tabellen)
  6. Idrotts- och motionsföreningar (6 i tabellen)
  7. Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning (7 i tabellen)
  8. Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer (8 i tabellen)
  9. Övriga föreningar (9 i tabellen)

Statistiken avser situationen 31 augusti 2022.

Landskap 1 2 3 456789Totalt
Nyland 999 3726 2313 677027114898507651198024555
Birkaland 406 873 612 177589314061341615136773
Egentliga Finland 464 849 599 188380612081251515716656
Norra Österbotten 306 649 390 11557661042691263724875
Mellersta Finland 263 536 316 91858875868952893831
Norra Savolax 230 496 296 7876176743889277
3504
Lappland 226 499 227 75554860148782233205
Satakunda 219 476 257 70642259145903043110
Norra Karelen 191 340 204 64454943743612482717
Södra Österbotten 283 401 249 59635440853932022639
Österbotten 157 357 231 66633347877652632627
Kymmenedalen 167 346 207 54640249333842632541
Södra Savolax 211 351 225 57644339939642142522
Egentliga Tavastland 138 341 194 55136248753741692369
Päijänne Tavastland 132 307 204 47335448149622052267
Södra Karelen 100 264 123 45230234628541851854
Kajanaland 92 199 108 2582992341251791332
Mellersta Österbotten 58 130 107 249139166262678979
Åland 11 67 50 153788611559520