Antalet föreningar och religionssamfund i föreningsregistret och i registret över religionssamfund


30 nov 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
31 dec 2013
Föreningar 1)
106 050
105 005
138 859
137 897 136 839
135 433
Religionssamfund 2)
480
440 411401 397 381

1) inkl. även handelskamrar

2) inkl. även lokalsamfund och församlingar

I januari-februari 2017 avregistrerades 34 975 föreningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2018