Antalet föreningar och religionssamfund i föreningsregistret och i registret över religionssamfund


31 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016
Föreningar 1) 106 879
106 318 106 051 105 005 138 859
Religionssamfund 2) 493
486 482 440 411

1) inkl. även handelskamrar

2) inkl. även lokalsamfund och församlingar

I januari-februari 2017 avregistrerades 34 975 föreningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2021