Antalet föreningar och religionssamfund i föreningsregistret och i registret över religionssamfund


31 dec 201931 dec 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
Föreningar 1)
106 318
106 051
105 005
138 859
137 897 136 839
Religionssamfund 2)
486482
440 411401 397

1) inkl. även handelskamrar

2) inkl. även lokalsamfund och församlingar

I januari-februari 2017 avregistrerades 34 975 föreningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2020