Användning av e-tjänster i föreningsregistret (%)

30 nov 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
31 dec 2013
85,0
81,5 77,974,2 65,7 59,9
Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2018