Användning av e-tjänster i föreningsregistret (%)

31 dec 202131 dec 2020
31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017
87,1
80,9
85,4 85,0
81,5
Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2022