Användning av e-tjänster i föreningsregistret (%)

31 dec 2019
31 dec 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
85,4 85,0
81,5 77,974,2 65,7
Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2020