Användning av e-tjänster i föreningsregistret (%)

30 apr 202231 dec 202131 dec 2020
31 dec 2019 31 dec 2018
93,0
87,1
80,9
85,4 85,0
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.05.2022