Användning av e-tjänster i föreningsregistret (%)

31 dec 2020
31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016
80,9
85,4 85,0
81,5 77,9
Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2021