Avgjorda ärenden i föreningsregistret eller i registret över religionssamfund


30 nov 202131 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017
Föreningar (omfattar även handelskamrar)


Etableringsanmälningar
2 325
1 8531 868 2 142 2 170
Stadgeändringar 5 698
4 604
4 354 3 762 3 701
Ändring av namntecknare
20 500
21 112
18 909
18 264
19 315
Upplösningar
1 214
1 198
1 190 1 097
1 041
Förhandgranskningar 210258162
190
185
Dispens
191732
40
36
Religionssamfund (alla typer av anmälningar; omfattar även lokalsamfund och församlingar) 235204207
224
167
Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2022