Avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund


30 nov 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
31 dec 2013
Föreningar 1)-anmälningar för att starta förening
2 028
2 170 2 2292 278
2 428 2 588
-stadgeändringar 3 484
3 701 3 9274 163
4 705
4 316
-ändringar av namntecknare
17 440
19 31518 613
15 551
15 209 15 203
-upplösningar 984
1 041
1 268
1 220
966 1 127
-förhandgranskningar 184185 196 181 175 224
-dispens 37
3628 31 32 35
Religionssamfund 2)
186
167
98128 137 137

1) inkl. även handelskamrar
2) alla typer av anmälningar; inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2018