Gå direkt till innehållet
Meny

Avgjorda ärenden i föreningsregistret eller i registret över religionssamfund


31 okt 2023 31 dec 2022 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2019
Föreningar (omfattar även handelskamrar)
Etableringsanmälningar
1 715 2 011
2 325
1 853 1 868
Stadgeändringar 3 345 4 214
5 698
4 604
4 354
Ändring av namntecknare 20 413 23 661 20 500 21 112 18 909
Upplösningar
1 452 1 866
1 214
1 198
1 190
Förhandgranskningar 165 181
210 258 162
Dispens
27 32
19 17 32
Religionssamfund (alla typer av anmälningar; omfattar även lokalsamfund och församlingar) 217 181 235 204 207
Utskriftsversion Uppdaterad 02.11.2023