Avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund


31 jan 2019
31 dec 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
Föreningar 1)


-anmälningar för att starta förening
256
2 142
2 170 2 2292 278
2 428
-stadgeändringar 449
3 762
3 701 3 9274 163
4 705
-ändringar av namntecknare
3 110
18 264
19 31518 613
15 551
15 209
-upplösningar 131
1 097
1 041
1 268
1 220
966
-förhandgranskningar 9
190185 196 181 175
-dispens 5
40
3628 31 32
Religionssamfund 2)
16
224
167
98128 137

1) inkl. även handelskamrar
2) alla typer av anmälningar; inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.02.2019