Avgjorda ärenden i föreningsregistret eller i registret över religionssamfund


30 apr 202231 dec 202131 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018
Föreningar (omfattar även handelskamrar)

Etableringsanmälningar
722
2 325
1 8531 868 2 142
Stadgeändringar 1 476
5 698
4 604
4 354 3 762
Ändring av namntecknare
10 481
20 500
21 112
18 909
18 264
Upplösningar
685
1 214
1 198
1 190 1 097
Förhandgranskningar 80
210258162
190
Dispens
10
191732
40
Religionssamfund (alla typer av anmälningar; omfattar även lokalsamfund och församlingar) 84
235204207
224
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.05.2022