Avgjorda ärenden i föreningsregistret eller i registret över religionssamfund


31 aug 202131 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017
Föreningar (omfattar även handelskamrar)


Etableringsanmälningar
1 642
1 8531 868 2 142 2 170
Stadgeändringar 3 595
4 604
4 354 3 762 3 701
Ändring av namntecknare
16 261
21 112
18 909
18 264
19 315
Upplösningar
9211 198
1 190 1 097
1 041
Förhandgranskningar 131258162
190
185
Dispens
121732
40
36
Religionssamfund (alla typer av anmälningar; omfattar även lokalsamfund och församlingar) 187204207
224
167
Utskriftsversion
Uppdaterad 06.09.2021