Avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund


31 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016
Föreningar 1)


-anmälningar för att starta förening 1 8531 868 2 142 2 170 2 229
-stadgeändringar 4 604
4 354 3 762 3 701 3 927
-ändringar av namntecknare
21 112
18 909
18 264
19 315
18 613
-upplösningar
1 198
1 190 1 097
1 041
1 268
-förhandgranskningar 258162
190
185
196
-dispens
1732
40
36
28
Religionssamfund 2)
204207
224
167
98

1) inkl. även handelskamrar
2) alla typer av anmälningar; inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2021