Inkomna ärenden till föreningsregistret och registret över religionssamfund


30 sep 2020
31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016
Föreningar 1)


-anmälningar för att starta förening 1 354
1 987 2 248 2 335 2 375
-stadgeändringar 2 963
3 932 4 002 3 934 4 103
-ändringar av namntecknare
16 415
19 292
18 381
19 360
19 413
-upplösningar 863
1 174
1 097 1 048
1 263
-förhandsgranskningar
176179
197 184
142
-dispens
1429
45
32
15
Religionssamfund 2)
140
223
200
175
139

1) inkl. även handelskamrar
2) alla typer av anmälningar; inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.10.2020