Inkomna ärenden till föreningsregistret och registret över religionssamfund


30 apr 201931 dec 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
Föreningar 1)
-anmälningar för att starta förening 831
2 248
2 3352 375
2 348 2 469
-stadgeändringar
1 707
4 002
3 934 4 103
3 989 4 100
-ändringar av namntecknare
10 248
18 381
19 36019 41315 509 15 180
-upplösningar 435
1 097
1 048
1 263
1 084
1 108
-förhandsgranskningar
76
197
184142 168 192
-dispens
15
4532
1530 33
Religionssamfund 2)
61
200
175
139 119 129

1) inkl. även handelskamrar
2) alla typer av anmälningar; inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.05.2019