Inkomna ärenden till föreningsregistret och registret över religionssamfund


31 aug 202131 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017
Föreningar (omfattar även handelskamrar)


Etableringsanmälningar
1 275
1 928
1 987 2 248 2 335
Stadgeändringar 3 300
4 821
3 932 4 002 3 934
Ändring av namntecknare
15 655
21 558
19 292
18 381
19 360
Upplösningar 7601 286
1 174
1 097 1 048
Förhandsgranskningar
138245179
197 184
Dispens
111729
45
32
Religionssamfund (alla typer av anmälningar; omfattar även lokalsamfund och församlingar) 166209
223
200
175
Utskriftsversion
Uppdaterad 06.09.2021