Inkomna ärenden till föreningsregistret och registret över religionssamfund


31 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016
Föreningar 1)


-anmälningar för att starta förening 1 928
1 987 2 248 2 335 2 375
-stadgeändringar 4 821
3 932 4 002 3 934 4 103
-ändringar av namntecknare
21 558
19 292
18 381
19 360
19 413
-upplösningar 1 286
1 174
1 097 1 048
1 263
-förhandsgranskningar
245179
197 184
142
-dispens
1729
45
32
15
Religionssamfund 2)
209
223
200
175
139

1) inkl. även handelskamrar
2) alla typer av anmälningar; inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2021