Inkomna ärenden till föreningsregistret och registret över religionssamfund


30 apr 202231 dec 202131 dec 202031 dec 2019 31 dec 2018
Föreningar (omfattar även handelskamrar)

Etableringsanmälningar
717
1 966
1 928
1 987 2 248
Stadgeändringar 1 596
5 207
4 821
3 932 4 002
Ändring av namntecknare
11 481
21 279
21 558
19 292
18 381
Upplösningar 604
1 252
1 286
1 174
1 097
Förhandsgranskningar
89
205245179
197
Dispens
8
201729
45
Religionssamfund (alla typer av anmälningar; omfattar även lokalsamfund och församlingar) 74
224209
223
200
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.05.2022