Inkomna ärenden till föreningsregistret och registret över religionssamfund


30 nov 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015 31 dec 2014
31 dec 2013
Föreningar 1)
-anmälningar för att starta förening 2 053
2 3352 375
2 348 2 469 2 414
-stadgeändringar
3 554
3 934 4 103
3 989 4 100
3 786
-ändringar av namntecknare
17 404
19 36019 41315 509 15 180
15 335
-upplösningar 950
1 048
1 263
1 084
1 108 1 044
-förhandsgranskningar
190
184142 168 192 225
-dispens
3932
1530 33 36
Religionssamfund 2)
160
175
139 119 129 138

1) inkl. även handelskamrar
2) alla typer av anmälningar; inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2018