Gå direkt till innehållet
Valikko

Inkomna ärenden till föreningsregistret och registret över religionssamfund


31 okt 2022 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2018
Föreningar (omfattar även handelskamrar)

Etableringsanmälningar
1 626
1 966
1 928
1 987 2 248
Stadgeändringar 3 274
5 207
4 821
3 932 4 002
Ändring av namntecknare
19 384 21 279 21 558 19 292 18 381
Upplösningar 1 268
1 252
1 286
1 174
1 097
Förhandsgranskningar
168
205 245 179
197
Dispens
24
20 17 29
45
Religionssamfund (alla typer av anmälningar; omfattar även lokalsamfund och församlingar) 141
224 209
223
200
Utskriftsversion Uppdaterad 19.12.2022