Statistik över registrerade nya föreningar och religionssamfund


30 nov 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015
31 dec 2014
31 dec 2013
Föreningar 1)
2 074
2 170
2 302
2 193 2 360
2 500
Religionssamfund 2)
4330 13 9
19 15

1) inkl. även handelskamrar
2) inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2018