Registrerade nya föreningar och religionssamfund


30 nov 202131 dec 2020 31 dec
2019
31 dec
2018
31 dec
2017
Föreningar (omfattar även
handelskamrar)
2 155
1 689
1707
2188
2170
Religionssamfund (omfattar även
lokalsamfund och församlingar)
13 126
45
30
Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2022