Registrerade nya föreningar och religionssamfund


30 apr 202231 dec 202131 dec 2020 31 dec
2019
31 dec
2018
Föreningar (omfattar även
handelskamrar)
682
2 155
1 689
1707
2188
Religionssamfund (omfattar även
lokalsamfund och församlingar)
4
13 126
45
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.05.2022