Statistik över registrerade nya föreningar och religionssamfund


31 aug 201931 dec 201831 dec 2017 31 dec 201631 dec 2015
31 dec 2014
Föreningar 1)
1 387
2 188
2 170
2 302
2 193 2 360
Religionssamfund 2)
64530 13 9
19

1) inkl. även handelskamrar
2) inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019