Statistik över registrerade nya föreningar och religionssamfund


30 sep 2020
31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017 31 dec 2016
Föreningar 1) 1 250
1707
2188
2170
2308
Religionssamfund 2) 116
45
30
13

1) inkl. även handelskamrar
2) inkl. även lokalsamfund och församlingar

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.10.2020