Gå direkt till innehållet
Meny

Prislista för företagsinteckningsärenden

Betalningsanvisningar

Vi fakturerar ansöknings- och anmälningsavgifter samt de beställda informationstjänsteprodukterna. Du kan också betala avgiften i PRS kundtjänst (Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors) när du lämnar in din anmälan eller ansökan.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.

Behandlingsavgifter

Ansöknings- och anmälningsärenden Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Inteckningsansökan 140,00 0,00 140,00
Åtagande att svara för inteckning 200,00 0,00 200,00
Utvidgning eller begränsning av fastställd inteckning 200,00 0,00 200,00
Sammanföring av inteckningar 200,00 0,00 200,00
Ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt 200,00 0,00 200,00
Dödande av inteckning avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Ansökan om delning av inteckning vid delning av sammanslutning 200,00 0,00 200,00
Anmälan om att näringsverksamheten fortsätter och inteckningen överförs 200,00 0,00 200,00
Omräkning av inteckning till euro 20,00 0,00 20,00
Anmälan om att inteckningar kvarstår i den ursprungliga sammanslutningen 50,00 0,00 50,00
Anmälan om innehavare av pantskuldebrev (per inteckning) 20,00 0,00 20,00
Anmälan om sökande av betalning för fordran 20,00 0,00 20,00

Informationstjänster

Uppgifter om företagsinteckningar, till exempel gravationsbevis eller diarieintyg, kan du köpa direkt i informationtjänsten Virre. Elektroniska informationstjänsteprodukter är förmånligare. Du kan betala produkterna med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Gå till Virre och prislistan.Öppnas i en ny flik

Du kan också beställa produkter genom att skicka in ett beställningsformulär om du inte har möjlighet att betala på nätet. Då skickar vi dokumenten per post och fakturerar avgiften separat.

Informationstjänster (Moms 0 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris (€)
Diarieintyg 7,00 0,00 7,00
Gravationsbevis 15,00 0,00 15,00
Bestyrkande av en kopia 15,00+ 1,00/sida 0,00 15,00 + 1,00/sida
Faktureringstillägg 6,50 0,00 6,50
Expeditionstillägg 5,50 0,00 5,50
Exempel: Gravationsbevis per post med faktura 13 € + 5,50 € + 6,50 € = 25 €

Informationstjänster (Moms 0 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Dokumentkopior 2,00/ beställning 0,48 2,48/ beställning
Exempel: Kunden beställer kopior av tre sidor. Det kostar 2,48 euro + 3 x 1,24 euro = 6,20 euro. 1,00/ sida 0,24 1,24/ sida
Kopior och utskrifter som självbetjäning på Patent- och registerstyrelsens kundtjänst 0,40/ första sidan 0,10 0,50/ första sidan
Övriga intyg ur företagsinteckningsregistret 560,00 14,40 74,40
Faktureringstillägg 6,50 1,56 8,06
Expeditionstillägg 5,50 1,32 6,82
Priser på elektroniska informationstjänsteprodukter och övriga informationtjänster se Virre
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2023