Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Asunto-osakeyhtiön pääoman korotuksen ilmoittaminen paperilomakkeilla

Asunto-osakeyhtiön osakepääoman korottamisen voit ilmoittaa myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää netissä ilmoittamisesta.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Osakepääoman korottamisesta ilmoittaminen maksaa 280 euroa. 

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13B-liitelomakkeella.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 (pdf, 0.3 MB) ja 13B-liitelomake (pdf, 1.1 MB).

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Osakepääoman korottaminen oman osakkeen luovutuksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Yhtiökokouksen päätös tai hallituksen päätös kopiona tai otteena yhden henkilön oikeaksi todistamana.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13B-liitelomakkeella.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13B-liitelomakkeella.
 • Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, liitä osakkeiden maksamisesta muu selvitys. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta, maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos osakkeet on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä.

Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta.

 • Tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Osakepääoman korottaminen rahastokorotuksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Yhtiökokouksen päätös tai hallituksen päätös kopiona tai otteena yhden henkilön oikeaksi todistamana. Päätöksessä täytyy näkyä korotuksen määrä sekä mitä varoja korotukseen käytetään.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13-liitelomakkeella.

Osakepääoman korottaminen osakepääomasijoituksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Päätöksessä on mainittava korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13B-liitelomakkeella.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Todistuksen voi antaa 13B-liitelomakkeella.
 • Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, liitä osakepääoman maksamisesta muu selvitys. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta, maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos osakkeet on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä.

Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta.

 • Tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024