Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Asunto-osakeyhtiön osakepääoman korottaminen

Asunto-osakeyhtiö voi korottaa osakepääomaansa

 • maksullisten uusien osakkeiden merkintähinnalla
 • yhtiön hallustaan luovuttamien omien osakkeiden merkintähinnalla
 • rahastokorotuksella
 • osakepääomasijoituksella
 • merkitsemällä optio-oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista maksettava merkintähinta osakepääomaan.

Osakepääoman korottamisesta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Korotus tulee voimaan, kun korotuserä on merkitty kaupparekisteriin.

Maksulliset uudet osakkeet

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta voidaan merkitä osakepääomaan. Tällainen osakepääoman korotus voi liittyä joko osakeantiin tai optioihin.

Kun osakepääoman korottaminen perustuu maksullisiin uusiin osakkeisiin, niin lue uusien osakkeiden rekisteröimisestä maksullisessa osakeannissa kaupparekisteriin.

Oman osakkeen luovutus

Osakepääomaan merkitään maksu yhtiön hallustaan luovuttamasta omasta osakkeesta, jos osakeantipäätöksessä on näin päätetty.

Rahastokorotus

Rahastokorotuksessa osakepääomaa korotetaan siirtämällä osakepääomaan varoja vapaasta omasta pääomasta tai rakennusrahastosta.

Osakepääomasijoitus

Osakepääomasijoituksessa yhtiön osakepääomaan sijoitetaan yhtiön ulkopuolisia varoja ilman, että tähän liittyisi osake-, optio- tai muiden sellaisten oikeuksien antamista. Osakepääomasijoitus voi olla esimerkiksi yhtiöllä olevan velan muuntaminen osakepääomaksi (kuittaus).

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Kun osakepääomaa korotetaan uusien osakkeiden merkintähinnalla osakeannissa, niin lue lisää maksullisen osakeannin uusien osakkeiden ilmoittamisen määräajasta.

Muu kuin uusien osakkeiden merkintähintaan perustuva korotus täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi viipymättä mahdollisen maksun tultua yhtiölle ja korotuksen ehtojen muutenkin täytyttyä. Käytännössä rahastokorotus täytyy usein ilmoittaa kaupparekisteriin viipymättä päätöksenteon jälkeen.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Oman osakkeen luovutus

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13S-liitelomakkeella (pdf, 0.8 MB). Lataa lomake, jonka jälkeen tulosta, täytä ja siirrä lomake YTJ-palveluun.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13S-liitelomakkeella (pdf, 0.8 MB). Lataa lomake, jonka jälkeen tulosta, täytä ja siirrä lomake YTJ-palveluun.
 • Muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta.

 • Tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Rahastokorotus

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Yhtiökokouksen päätös tai hallituksen päätös kopiona tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Hallitus voi päättää asiasta, jos yhtiökokous on valtuuttanut. Päätöksessä täytyy näkyä korotuksen määrä sekä mitä varoja korotukseen käytetään.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13S-liitelomakkeella (pdf, 0.8 MB). Lataa lomake, jonka jälkeen tulosta, täytä ja siirrä lomake YTJ-palveluun.

Osakepääomasijoitus

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Päätöksessä on mainittava korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13S-liitelomakkeella (pdf, 0.8 MB). Lataa lomake, jonka jälkeen tulosta, täytä ja siirrä lomake YTJ-palveluun.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa 13S-liitelomakkeella (pdf, 0.8 MB). Lataa lomake, jonka jälkeen täytä ja siirrä lomake YTJ-palveluun.
 • Muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakepääoman korotusilmoitus maksaa 280 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Lue lisää käsittelymaksuista.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024