Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin. Uutta yhtiöjärjestystä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Yhtiöjärjestysmuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena

Kun on päätetty muuttaa vain osaa yhtiöjärjestyksestä, yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö ja pöytäkirja liitetään ilmoitukseen. Uutta yhtiöjärjestystä ei tarvitse liittää.

Kun on päätetty muuttaa yhtiöjärjestys kokonaan pöytäkirjan liitteen mukaiseksi, liitä sekä yhtiökokouksen pöytäkirja että uusittu yhtiöjärjestys ilmoitukseen.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Jos kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
  • Uusi yhtiöjärjestys, jos kyseessä on kokonaismuutos. Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

Kartta- tai kuvaliite

Toisinaan yhtiöjärjestykseen liittyy esimerkiksi karttaliite tai muu kuvallinen liite. Jotta PRH voisi käsitellä dokumenttia sähköisessä muodossa, ota huomioon seuraavat asiat:

  • Toimita liite A4-kokoisena tai useina A4-kokoisina sivuina. Huomaa, että PRH:n tietopalvelun paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia. Jaa suuri liite useiksi sivuiksi ja nimeä ja numeroi ne tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus.
  • PRH kuvista antamat tulosteet ovat mustavalkoisia. Tämän vuoksi liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.
  • Kaikkien lähetettyjen sivujen pitää olla hyvätasoisia.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Yhtiöjärjestyksen muutos 275 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Lue lisää käsittelymaksuista.

Määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi

Uuden asunto-osakeyhtiölain vastaisen yhtiöjärjestyksen määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Ennen 1.1.1992 rekisteröidyn yhtiön yhtiöjärjestyksen pinta-alatietoja ei tarvitse muuttaa uuden lain mukaisiksi silloin kun ilmoitetaan rekisteröitäväksi muu yhtiöjärjestyksen muutos.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Uuden lain voimaantulon jälkeen rekisteröitäväksi ilmoitettua uuden lain vastaista yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä, ellei asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetusta laista johdu muuta. Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on katsottavissa Finlex-säädöstietopankissa.

Tee ilmoitus.

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa


Jos teet ilmoitukset paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Tutustu asunto-osakeyhtiölain 6 lukuun Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.09.2018