Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Asunto-osakeyhtiö ja yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Uutta yhtiöjärjestystä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Yhtiö voi muuttaa yhtiöjärjestystä joko osittain tai kokonaan. Yhtiöjärjestyksen muuttuneet määräykset merkitään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Liitä pöytäkirja ilmoitukseen.

Yh­tiö­jär­jes­tyk­sen muu­tok­sen il­moit­ta­mi­nen

En­nen 2019 pe­rus­tet­tu yh­tiö

Ennen vuotta 2019 perustetuilla asunto-osakeyhtiöillä ilmoittamisen tapa riippuu siitä, onko yhtiö jo siirtänyt osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään tai muuttanut yhtiöjärjestyksen uuteen sähköiseen muotoon.

2019 al­kaen pe­rus­tet­tu yh­tiö

Vuodesta 2019 alkaen perustettu asunto-osakeyhtiö kuuluu perustamisestaan lähtien Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Yhtiön ilmoittamat yhtiöjärjestyksen tiedot siirtyvät kaupparekisteristä suoraan huoneistotietojärjestelmään.

Sulautumisessa tai jakautumisessa syntyneet yhtiöt

Sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä syntyneen asunto-osakeyhtiön täytyy muuttaa yhtiöjärjestyksensä uuteen sähköiseen muotoon. Lue ohjeet sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä syntyneille yhtiöille.

Muuttuneet osakeryhmät

Yhtiön täytyy ilmoittaa uusien tai muuttuneiden osakeryhmien omistajat (myös perustajaosakkaat) erikseen Maanmittauslaitokselle. Lue lisää osakeryhmien muutoksista.

Määräyksen muutos nykyisen lain mukaiseksi

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Jos yhtiöllä on yhtiöjärjestyksessään nykyisen lain vastainen määräys, yhtiön täytyy ilmoittaa sen muutos kaupparekisteriin samalla kun se ilmoittaa muita yhtiöjärjestyksen muutoksia.

PRH ei rekisteröi nykyisen lain vastaista yhtiöjärjestystä, ellei asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetusta laista johdu muuta. Tutustu lakiin asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoa lainsäädännöstä

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä säädetään asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa. Tutustu asunto-osakeyhtiölain 6 lukuun Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.03.2023