Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin. Uutta yhtiöjärjestystä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Huomio! Ilmoittamisen tapa riippuu siitä, milloin yhtiö on perustettu:

  • 2.1.2019 alkaen perustetun asunto-osakeyhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa.
  • Ennen vuotta 2019 perustettu asunto-osakeyhtiö voi tehdä ilmoituksen joko sähköisesti YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla.

Yhtiöjärjestysmuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena

Kun on päätetty muuttaa vain osaa yhtiöjärjestyksestä (osittaismuutos), yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö. Liitä yhtiökokouksen pöytäkirja ilmoitukseen.

Kun on päätetty muuttaa yhtiöjärjestys kokonaan pöytäkirjan liitteen mukaiseksi, liitä ilmoitukseen yhtiökokouksen pöytäkirja. Myös uusi yhtiöjärjestys joko liitetään ilmoitukseen tai sen tiedot annetaan YTJ-palvelussa (ilmoittamisen tavasta riippuen, katso kohta Miten ilmoitat netissä).

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Yhtiöjärjestyksen muutos sähköisesti YTJ-palvelussa maksaa 275 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksat palvelussa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla tai antamalla verkkolaskuosoitteen. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksuhinnastoon.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus sähköisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

2.1.2019 alkaen perustettu asunto-osakeyhtiö

Yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus täytyy tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa. Yhtiöjärjestyksen muutetut määräykset ilmoitetaan palvelussa (eikä liitetiedostona). YTJ-palvelussa näet pohjatietoina rekisteröidyt tiedot.

Jos muutat yhtiöjärjestyksen määräyksiä 1 - 4 (toiminimet, kotipaikka, toimialatiedot, huoneistoselitelmä), anna uudet tiedot palvelussa. Lue lisää yhtiöjärjestyksen tietojen antamisesta YTJ-palvelussa.

Jos muutat yhtiöjärjestyksen määräyksiä 5 §:stä eteenpäin, voit kirjoittaa palvelussa tekstikenttään kokonaan uudet määräykset 5 §:stä alkaen tai muuttaa vain tiettyä määräystä.

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
Jos kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.
Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.
  • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen liite.

Ennen vuotta 2019 perustettu asunto-osakeyhtiö

Yhtiö voi tehdä yhtiöjärjestyksen muutosilmoituksen sähköisesti YTJ-palvelussa. Jos yhtiöjärjestys muutetaan kokonaan, lisää uusi yhtiöjärjestys liitetiedostona ilmoitukseen.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa ja liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
Jos kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
  • Uusi yhtiöjärjestys, jos kyseessä on kokonaismuutos.
Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.
Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.
  • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen liite.

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestyksessä on liite.

Liitteen sivujen täytyy olla A4-kokoisia ja hyvätasoisia.

Jos teet sähköisen muutosilmoituksen, lisäät liitteen YTJ-palvelussa. Liitteen täytyy olla yhtenä tiedostona, vaikka siinä olisi useita sivuja. Sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Huomio! Kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina mustavalkoisia. Tämän vuoksi yhtiöjärjestyksen liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.


Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa


Jos ennen 2019 perustettu yhtiö tekee ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalveluun.

Määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Jos yhtiöllä on yhtiöjärjestyksessään uuden lain vastainen määräys, yhtiön täytyy ilmoittaa sen muutos kaupparekisteriin samalla kun se ilmoittaa muita yhtiöjärjestyksen muutoksia.

PRH ei rekisteröi uuden lain vastaista yhtiöjärjestystä, ellei asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetusta laista johdu muuta. Tutustu lakiin asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Finlex-säädöstietopankissa.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä säädetään asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa. Tutustu asunto-osakeyhtiölain 6 lukuun Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.01.2019