Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Uutta yhtiöjärjestystä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Yhtiö voi muuttaa yhtiöjärjestystä joko osittain tai kokonaan. Yhtiöjärjestyksen muuttuneet määräykset merkitään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Liitä pöytäkirja ilmoitukseen.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Yhtiöjärjestys ja osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään

Kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden täytyy siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään 31.12.2023 mennessä. Yhtiöt voivat siirtää huoneistotietojärjestelmään vain voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisen osakeluettelon.

Tarkista ensin, että yhtiöjärjestys on ajan tasalla. Jos yhtiössä tapahtuneita muutoksia ei ole rekisteröity yhtiöjärjestyksen muutoksina, ilmoita yhtiöjärjestyksen muutos. Samalla tiedot kannattaa ilmoittaa uudessa sähköisessä muodossa, jotta tiedot siirtyvät suoraan pohjatiedoiksi Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun.

Vasta sen jälkeen yhtiö siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitokselle ja täydentää tietoja mm. omistajatiedoilla.

Ennen vuotta 2019 perustettu yhtiö ja yhtiöjärjestyksen muutos

Ennen 2019 perustetuilla asunto-osakeyhtiöillä ilmoittamisen tapa riippuu siitä, onko yhtiö jo siirtänyt osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään tai muuttanut yhtiöjärjestyksen uuteen sähköiseen muotoon.

Tilanne 1: Yhtiö muuttaa yhtiöjärjestyksen uuteen muotoon ja ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan

Toimi näin:

  • Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.
  • Valitse palvelussa, että ilmoitat yhtiöjärjestyksen uudessa sähköisessä muodossa.

Jatkossa yhtiön täytyy aina tehdä yhtiöjärjestyksen muutokset sähköisesti uudessa muodossa eikä paperilomakkeella ilmoittaminen ole mahdollista.

Vinkki! Jos yhtiöllä ei ole muutettavaa yhtiöjärjestyksen asiasisältöön, se voi maksutta muuttaa yhtiöjärjestyksen uuteen sähköiseen muotoon. Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Valitse, että muutat yhtiöjärjestyksen uuteen sähköiseen muotoon etkä muuta asiasisältöä.

Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.

Tilanne 2: Yhtiö on jo siirtänyt osakeluettelonsa tai muuttanut yhtiöjärjestyksensä uuteen muotoon

Kun yhtiö on jo siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, seuraava yhtiöjärjestysmuutos on tehtävä uudessa sähköisessä muodossa. Paperilomakkeella ilmoittaminen ei ole mahdollista.

Toimi näin:

  • Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.
  • Valitse palvelussa, että ilmoitat yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.

Tilanne 3: Yhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan ja ei muuta yhtiöjärjestystä uuteen muotoon

Jos et halua vielä muuttaa yhtiöjärjestystä uuteen sähköiseen muotoon, toimi näin:

  • Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.
  • Valitse palvelussa, että et muuta yhtiöjärjestystä uuteen sähköiseen muotoon.

Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys tekstikentässä YTJ-palvelussa.

Vuodesta 2019 alkaen perustettu yhtiö ja yhtiöjärjestyksen muutos

Vuodesta 2019 alkaen perustettu asunto-osakeyhtiö kuuluu perustamisestaan lähtien Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Kun yhtiö ilmoittaa yhtiöjärjestyksen muutoksen, muuttuneet tiedot siirtyvät kaupparekisteristä suoraan huoneistotietojärjestelmään.

Tee ilmoitus sähköisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen paperilomakkeella ei ole mahdollista.

Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.

Sulautumisessa tai jakautumisessa syntynyt yhtiö

Sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä syntyneen asunto-osakeyhtiön täytyy muuttaa yhtiöjärjestyksensä uuteen sähköiseen muotoon. Tee ilmoitus viipymättä sen jälkeen, kun sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Ilmoitus on maksuton.

Toimi näin:

  • Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.
  • Valitse palvelussa, että muutat yhtiöjärjestyksen uuteen sähköiseen muotoon etkä muuta asiasisältöä.

Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.


Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.


Muuttuneet osakeryhmät

Yhtiön täytyy ilmoittaa uusien tai muuttuneiden osakeryhmien omistajat (myös perustajaosakkaat) erikseen Maanmittauslaitokselle. Lue lisää osakeryhmien muutoksista.

Määräyksen muutos nykyisen lain mukaiseksi

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Jos yhtiöllä on yhtiöjärjestyksessään nykyisen lain vastainen määräys, yhtiön täytyy ilmoittaa sen muutos kaupparekisteriin samalla kun se ilmoittaa muita yhtiöjärjestyksen muutoksia.

PRH ei rekisteröi nykyisen lain vastaista yhtiöjärjestystä, ellei asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetusta laista johdu muuta. Tutustu lakiin asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Finlex-säädöstietopankissa.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä säädetään asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa. Tutustu asunto-osakeyhtiölain 6 lukuun Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.08.2021