Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ennen vuotta 2019 perustetut yhtiöt ja yhtiöjärjestyksen muutos

Ennen kuin ilmoitat yhtiöjärjestyksen muutoksen kaupparekisteriin:

  1. Tarkista tältä sivulta ilmoittamisen tapa yhtiön tilanteen perusteella (tilanteet 1 3 sivulla alempana).
  2. Siirry lukemaan tarkemmat ohjeet ja ilmoittamaan.

Ti­lan­ne 1: Yh­tiö on jo siir­tä­nyt osa­ke­luet­te­lon­sa huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mään ja il­moit­taa yh­tiö­jär­jes­tyk­sen muu­tok­sen

Asun­to-osa­keyh­tiö

Ilmoita muuttunut yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.

YTJ-palvelussa on tarkistetut huoneistojen pohjatiedot. Ne tulevat huoneistotietojärjestelmästä. Tarkista tiedot ja muokkaa tarvittaessa.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

PRH rekisteröi yhtiöjärjestyksen tiedot kaupparekisteriin.

Kun tiedot on rekisteröity, yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän tiedot siirtyvät automaattisesti kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään.

Ti­lan­ne 2: Yh­tiö ei ole vie­lä siir­tä­nyt osa­ke­luet­te­lo­aan huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mään ja il­moit­taa muut­tu­neen yh­tiö­jär­jes­tyk­sen

Asun­to-osa­keyh­tiö

Ilmoita muuttunut yhtiöjärjestys YTJ-palvelussa. Valitse palvelussa, ilmoitatko yhtiöjärjestyksen tekstikentässä vai uudessa sähköisessä muodossa.

Huomaa, että yhtiöjärjestyksen muodolla (muutetaanko yhtiöjärjestys uuteen sähköiseen muotoon) voi olla merkitystä osakeluettelon siirrossa. Lue lisää yhtiöjärjestyksestä ja osakeluettelon siirrosta.

Jos ilmoitat yhtiöjärjestyksen uudessa sähköisessä muodossa, YTJ-palvelussa on huoneistojen pohjatietoja. Niissä voi olla virheitä. Tarkista tiedot huolellisesti ja muokkaa.

Muista siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään maksutta 31.12.2023 mennessä! Siirto tehdään Maanmittauslaitoksen palvelussa.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

PRH rekisteröi yhtiöjärjestyksen tiedot kaupparekisteriin.

Huomaa: Jos yhtiöjärjestys on ilmoitettu tekstikentässä, rekisteröidyt tiedot eivät siirry huoneistotietojärjestelmään.

Jos yhtiöjärjestys on ilmoitettu uudessa sähköisessä muodossa, yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän tiedot siirtyvät automaattisesti huoneistotietojärjestelmään.

Ti­lan­ne 3: Yh­tiö ha­lu­aa muut­taa yh­tiö­jär­jes­tyk­sen­sä uu­teen säh­köi­seen muo­toon (asia­si­säl­tö ei muu­tu)

Asun­to-osa­keyh­tiö

Ilmoita yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa. Valitse, että muutat yhtiöjärjestyksen uuteen sähköiseen muotoon etkä muuta asiasisältöä. Ilmoitus on tällöin maksuton.

Huomaa, että yhtiöjärjestyksen muodolla (muutetaanko yhtiöjärjestys uuteen sähköiseen muotoon) voi olla merkitystä osakeluettelon siirrossa. Lue lisää yhtiöjärjestyksestä ja osakeluettelon siirrosta.

YTJ-palvelussa on huoneistojen pohjatietoja, joissa voi olla virheitä. Tarkista tiedot huolellisesti ja tarvittaessa korjaa virheelliset tiedot.

Jos yhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään, muista tehdä siirto maksutta 31.12.2023 mennessä! Siirto tehdään Maanmittauslaitoksen palvelussa.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

PRH rekisteröi yhtiöjärjestyksen tiedot kaupparekisteriin.

Kun tiedot on rekisteröity, yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän tiedot siirtyvät automaattisesti kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.03.2023