Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: sulautumisen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Sulautuva yhtiö tekee ilmoituksen sulautumisesta kaupparekisteriin. Sulautumisesta tehdään merkintä sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön rekisteritietoihin.

Mitä teet ennen ilmoittamista?

Sulautumisessa mukana olevat yhtiöt laativat sulautumissopimuksen. Siihen tarvitaan pääsääntöisesti kaikkien mukana olevien yhtiöiden yhtiömiesten hyväksyminen. Kunkin yhtiön kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät) allekirjoittavat sopimuksen. Toisinaan on voimassa olevassa yhtiösopimuksessa saatettu kuitenkin sopia helpotetusta menettelystä muuttaa yhtiösopimusta.

Mitä teet, jos on yrityskiinnityksiä?

Yrityskiinnityksiin liittyvät etuoikeudet täytyy järjestää, jos yrityskiinnityksiä on vahvistettu useamman kuin yhden sulautumiseen osallisen yhtiön omaisuuteen. Lue lisää yrityskiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla. Sulautuva yhtiö ilmoittaa sulautumisesta Y5-lomakkeella.

Jos vastaanottava yhtiö muuttaa yhtiösopimusta sulautumiseen liittyen tai ottaa esimerkiksi aputoiminimen, niin yhtiö ilmoittaa ne omalla Y5-lomakkeellaan.

Tutustu ensin Y5-lomakkeen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta Y5-lomake (pdf, 0.3 MB).

Kuka allekirjoittaa Y5-lomakkeen?

Avoimesta yhtiöstä joku yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiöstä joku vastuunalaisista yhtiömiehistä allekirjoittaa Y5-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan Y5-lomakkeen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • Sulautuvan yhtiön ilmoituksen liitteeksi sulautumissopimus yhden henkilön oikeaksi todistamana kopiona. Liitä sulautumissopimus alkuperäisenä, jos yhtiöt A ja B sulautuvat uudeksi yhtiöksi C.
  • Jos vastaanottava yhtiö tekee oman ilmoituksen, siihen täytyy myös liittää sulautumissopimus yhden henkilön oikeaksi todistamana kopiona. Sopimus tarvitaan ilmoituksen liitteeksi alkuperäisenä, jos sulautumissopimuksessa on sovittu vastaanottavan yhtiön yhtiösopimuksen muuttamisesta.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Sulautuminen maksaa 240 euroa / sulautumisessa mukana oleva yhtiö.

Esimerkkejä:
Jos yhtiö A sulautuu yhtiöön B, on maksu 480 euroa (240 euroa + 240 euroa).
Jos yhtiöt A ja B sulautuvat jo olemassa olevaan yhtiöön C, on maksu 720 euroa (240 euroa + 240 euroa + 240 euroa).
Jos yhtiöt A ja B sulautuvat uudeksi yhtiöksi C, on maksu 720 euroa (240 euroa + 240 euroa + 240 euroa).

Käsittelymaksu kattaa mahdolliset sulautumissopimuksessa sovitut vastaanottavan yhtiön yhtiösopimuksen muutokset.

Vastaanottavalle yhtiölle ilmoitettavista aputoiminimistä täytyy maksaa erillinen käsittelymaksu 115 euroa / aputoiminimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Sulautumisesta säädetään avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8. luvun 6. §:ssa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023