Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH poistaa kaupparekisteristä edunsaajatiedot ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa edunsaajatietonsa kaupparekisteriin. Velvoite ei koske pörssiyrityksiä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä.

PRH voi poistaa yrityksen kaupparekisteristä tai määrätä sen selvitystilaan, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan.

Yritys voi joutua poistomenettelyyn, jos se ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan. Lue lisää yrityksistä, jotka ovat poistomenettelyssä vuonna 2024.

Poistomenettely päättyy, kun yritys tekee erillisen maksuttoman edunsaajailmoituksen määräaikaan mennessä. Lue ohje: Miten teet edunsaajailmoituksen?

Katso alla poistomenettelyn vaiheet ja lisätietoja lainsäädännöstä.

Poistomenettelyn vai­he 1: ke­ho­tus­kir­je yri­tyk­sel­le

Yri­tys

Edunsaajailmoituksen tekemisen laiminlyönyt yritys saa PRH:lta kehotuskirjeen, jossa yritykselle annetaan 3 viikkoa aikaa ilmoittaa tiedot.

Pörssiyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: Jos yritys saa kehotuskirjeen, ota yhteyttä PRH:een sähköpostitse: valvonta[at]prh.fi

PRH

PRH lähettää kehotuskirjeen postitse yrityksen osoitteeseen, joka on yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ).

Poistomenettelyn vai­he 2: mer­kin­tä yrityksen kaup­pa­re­kis­te­ri­tie­toi­hin

Yri­tys ei il­moi­ta tie­to­ja

Jos yritys ei tee edunsaajailmoitusta, PRH julkaisee kehotuksen Virallisessa lehdessä ja rekisteröi kehotuksen yrityksen kaupparekisteritietoihin. PRH lähettää rekisteröinnistä yritykselle kaupparekisteriotteen.

Yrityksellä on 3,5 kuukautta aikaa tehdä maksuton edunsaajailmoitus.

Kehotuksessa yrityksen omistajia ja velkojia pyydetään esittämään huomautuksia liittyen yrityksen rekisteristä poistamiseen tai mahdolliseen selvitystilaan määräämiseen.

Yri­tys te­kee il­moi­tuk­sen

Jos yritys tekee edunsaajailmoituksen määräaikaan mennessä, se ei ole enää mukana poistomenettelyssä.‍

Jos yrityksen kaupparekisteritietoihin on tehty merkintä puuttuvista edunsaajatiedoista, PRH poistaa merkinnän.

Yritys jatkaa toimintaansa normaalisti.

Poistomenettelyn vai­he 3: yrityksen pois­to kaup­pa­re­kis­te­ris­tä

Yri­tys ei il­moi­ta tie­to­ja

Jos yritys ei tee edunsaajailmoitusta määräaikaan mennessä, PRH poistaa sen kaupparekisteristä tai määrää selvitystilaan.

Yritys voidaan määrätä hakemuksesta selvitystilaan, jos PRH saa selvityksen siitä, että yrityksen varat riittävät selvityskulujen maksamiseen tai joku muu ilmoittaa vastaavansa selvitysmenettelyn kuluista.

Kaupparekisteristä poistettu yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää rekisteristä poistamisen vaikutuksista.

Yritys voi hakea muutosta päätökseen valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

‍PRH lähettää päätöksen ja valitusohjeet yrityksen osoitteeseen, joka on rekisteröity yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Yri­tys te­kee il­moi­tuk­sen

Jos yritys tekee edunsaajailmoituksen määräaikaan mennessä, se ei ole enää mukana poistomenettelyssä.

PRH poistaa yrityksen rekisteritiedoista merkinnän puuttuvista edunsaajatiedoista.

Yritys jatkaa toimintaansa normaalisti.

Lisätietoa lainsäädännöstä

  • ‍osakeyhtiölaki 20 luku 2 §, 4–5 §
  • osuuskuntalaki 23 luku 2 §, 4–5 §
  • rahanpesulaki 6 luku 4 §
  • kaupparekisterilaki 5 § ja 28 §‍

Lue lisää rahanpesulaista Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Linkit osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin ja kaupparekisterilakiin löytyvät Lainsäädäntöä-sivulta. Siirry Lainsäädäntöä-sivulle.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.06.2024