Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Edunsaajatietojen puutteet ja valvonta

Näillä sivuilla on edunsaajatietoja koskevia ohjeita seuraaville:

  • rahanpesulain mukaiset ilmoitusvelvolliset, valvontaviranomaiset ja Suomen Asianajajaliitto
  • valvontailmoituksen kohteena olevat yritykset, joiden edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Valvontailmoitus PRH:een

Rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten (esimerkiksi pankkien, tilintarkastajien ja asianajotoimistojen) täytyy tunnistaa asiakkaansa tosiasialliset edunsaajat.

Ilmoitusvelvollisten, valvontaviranomaisten ja Suomen Asianajajaliiton täytyy tehdä valvontailmoitus PRH:een, jos ne havaitsevat puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia kaupparekisterin edunsaajatiedoissa. Siirry ohjeeseen: Edunsaajatietojen valvontailmoitus PRH:een.

Yrityksen edunsaajatietojen puutteet

PRH lähettää kirjeen valvontailmoituksen kohteena olevalle yritykselle. Kirjeessä yritystä pyydetään vahvistamaan kaupparekisterin edunsaajatiedot tarkistetuiksi tai korjaamaan puutteet. Siirry ohjeeseen: Yrityksen edunsaajatietojen puutteet.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 25.09.2023