Edunsaajatietojen valvonta

Tämä ohje koskee rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia (esimerkiksi pankkeja, tilintarkastajia ja asianajotoimistoja), valvontaviranomaisia ja Suomen Asianajajaliittoa. Niiden täytyy toimia seuraavasti:

  1. Ilmoitusvelvollisten täytyy tunnistaa asiakkaansa tosiasialliset edunsaajat. Lue lisää tosiasiallisista edunsaajista.
  2. Ilmoitusvelvollisten, valvontaviranomaisten ja Suomen Asianajajaliiton täytyy ilmoittaa PRH:een, jos ne havaitsevat puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia kaupparekisteriin merkityissä edunsaajatiedoissa.

Velvollisuudet perustuvat rahanpesulakiin.

Vertaa tietojasi kaupparekisterin tietoihin

Tieto tehdystä edunsaajailmoituksesta näkyy asiakkaan kaupparekisteriotteella ja Virre-tietopalvelussa. Lue lisää tietopalveluista ja edunsaajien tiedoista.

Vertaa tietojasi asiakkaan edunsaajista kaupparekisterissä oleviin tietoihin.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa PRH:een, jos asiakkaan edunsaajatietoja ei ole merkitty kaupparekisteriin. Sinun on kuitenkin hyvä neuvoa asiakastasi tekemään edunsaajailmoitus viivytyksettä.

Mitä teet, jos havaitset puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia edunsaajatiedoissa?

Jos kaupparekisteriin merkityt edunsaajatiedot poikkeavat hallussasi olevista tiedoista, toimi seuraavasti:

  1. Varmista hallussasi olevien tietojen oikeellisuus.
  2. Jos tietojen varmistamisen jälkeenkin käsityksesi on, että kaupparekisterin tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, pyydä asiakastasi päivittämään edunsaajatietonsa kaupparekisteriin.
  3. Jos asiakas ei tee edunsaajailmoitusta viikon kuluessa, tee valvontailmoitus PRH:een. Seuraa asiakkaan tietoja tämän ajan. Voit ilmoittaa myös heti havaitsemastasi puutteesta tai epäjohdonmukaisuudesta PRH:een. Siirry ohjeeseen: Näin teet valvontailmoituksen.

Huomaa, että valvontailmoituksen tekeminen PRH:een ei poista tai lievennä velvollisuuttasi tunnistaa asiakkaan tosiasialliset edunsaajat.

Mitä PRH tekee valvontailmoituksen saatuaan?

Lähetämme kirjeen yritykselle tai yhteisölle, jonka tietoja valvontailmoitus koskee. Kirjeessä kehotamme yritystä tai yhteisöä päivittämään edunsaajatiedoissa ilmoitetut puutteet annetussa määräajassa eli noin kolmen viikon kuluessa.

Jos yritys tai yhteisö ei päivitä edunsaajatietojaan määräajassa, harkitsemme mahdollisia jatkotoimia tapauskohtaisesti.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Asiakkaan tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisesta on säädetty rahanpesulain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa.

Velvollisuudesta ilmoittaa puutteellisista ja epäjohdonmukaisista edunsaajatiedoista on säädetty rahanpesulain 6 luvun 5 §:ssä.

Ilmoitusvelvollisista on säädetty rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentissa.

Valvontaviranomaisista ja Suomen Asianajajaliitosta on säädetty rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 1 ja 2 momenteissa.

Siirry Finlex-säädöstietopankkiin lukemaan lisää rahanpesulaista.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.10.2022