Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Näin teet valvontailmoituksen

Tämä ohje koskee rahanpesulain mukaisia valvontaviranomaisia, ilmoitusvelvollisia ja Suomen Asianajajaliittoa. Katso myös ohjeen kohta "Kuka ilmoittaa?". Siirry yritysten ohjeeseen edunsaajailmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin.

Valvontailmoituksella ilmoitat havaitsemasi puutteet ja epäjohdonmukaisuudet kaupparekisteriin merkityissä edunsaajatiedoissa. Lue lisää edunsaajatietojen valvonnasta.

Valvontailmoitus on maksuton.

Huomio! Älä tee valvontailmoitusta, jos yritys tai yhteisö ei ole vielä tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin.

Kuka ilmoittaa?

Valvontailmoituksen tekee joku seuraavista rahanpesulaissa mainituista tahoista:

  • ilmoitusvelvolliset (esimerkiksi pankki, asianajotoimisto ja tilintarkastaja)
  • valvontaviranomaiset
  • Suomen Asianajajaliitto.

Miten ilmoitat?

Tee valvontailmoitus lomakkeella. Tallenna lomake koneellesi ennen sen täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Edunsaajatietojen valvontailmoitus (rahanpesulaki 6 luku, 5 §) (pdf, 0.7 MB)
Lähetä täytetty lomake

  • pdf-tiedostona suojatussa sähköpostissa tai
  • postitse osoitteeseen

Patentti- ja rekisterihallitus
Yritykset ja yhteisöt/oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

Kun lähetät lomakkeen suojatussa sähköpostissa, valitse vastaanottajaksi "PRH Kirjaamo". Kirjoita viestin otsikkoon "Edunsaajatietojen valvontailmoitus" sekä valvottavan yrityksen tai yhteisön nimi ja Y-tunnus. Siirry lähettämään suojattua sähköpostia.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.12.2020