Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja kotiosoitteen kanssa

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja.

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja kotiosoitteita.

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn PRH:ssa.

Mikä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö?

Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä voisi kuvata seuraavasti:

  • Yhtiö ei ole asunto-osakeyhtiö. Siinä on kuitenkin paljon samanlaisia piirteitä kuin asunto-osakeyhtiössä.
  • Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräämä tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa.
  • Yhtiöjärjestys määrää, miten jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.
  • Yhtiössä ei tarvitse olla asuntoja.

Ennen 1.1.1992 perustettuihin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia vain, jos yhtiöjärjestys niin määrää.

Keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä säädetään asunto-osakeyhtiölain 28 luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Ilmoita yritysmuoto maksutta kaupparekisteriin

Osakeyhtiön pitää rekisteröidä yritysmuodokseen keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jos yhtiö on yhtiöjärjestyksensä mukaan keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Yhtiön on ilmoitettava yritysmuoto 1.6.2024 mennessä tai rekisteriviranomaisen niin kehottaessa. Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä: Yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta annetun lain (567/2023) voimaantulosäännös.Avautuu uuteen välilehteen

Siirry ohjeeseen yritysmuodon rekisteröinnistä keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

Perustamisilmoitus

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustaminen täytyy aina ilmoittaa kaupparekisteriin. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Siirry ohjeisiin perustamisilmoituksen tekemisestä.

Muutosilmoitus

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön täytyy ilmoittaa rekisteröityjen tietojen muutoksista. Muista, että yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan vasta, kun ne on rekisteröity. Siirry ohjeisiin muutosilmoitusten tekemisestä.

Lopettamisilmoitus

Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan sen voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Tietyissä tilanteissa PRH voi määrätä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön poistettavaksi rekisteristä. Siirry ohjeisiin lopettamiseen liittyvistä ilmoituksista.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei ilmoita tilinpäätöstä

Asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä määritelty keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin riippumatta siitä, mitä lakia yhtiöön sovelletaan.

Seuraa ilmoituksesi käsittelyä netissä

Seuraa ilmoituksesi käsittelyn etenemistä Virre-tietopalvelun ilmoitushaussa. Hae tietoja Y-tunnuksella tai diaarinumerolla. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.03.2024