Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Mikä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö?

Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä voisi kuvata seuraavasti:

  • Yhtiö ei ole asunto-osakeyhtiö. Siinä on kuitenkin paljon samanlaisia piirteitä kuin asunto-osakeyhtiössä.
  • Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräämä tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa.
  • Yhtiöjärjestys määrää, miten jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.
  • Yhtiössä ei tarvitse olla asuntoja.

Keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä säädetään asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Ilmoita yritysmuoto maksutta kaupparekisteriin

Osakeyhtiön kannattaa rekisteröidä yritysmuodokseen keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jos yhtiö on yhtiöjärjestyksensä mukaan keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Siirry ohjeeseen yritysmuodon rekisteröinnistä keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

Perustamisilmoitus

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustaminen täytyy aina ilmoittaa kaupparekisteriin. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Siirry ohjeisiin perustamisilmoituksen tekemisestä.

Muutosilmoitus

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön täytyy ilmoittaa rekisteröityjen tietojen muutoksista. Muista, että yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan vasta, kun ne on rekisteröity. Siirry ohjeisiin muutosilmoitusten tekemisestä.

Lopettamisilmoitus

Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan sen voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Tietyissä tilanteissa PRH voi määrätä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön poistettavaksi rekisteristä. Siirry ohjeisiin lopettamiseen liittyvistä ilmoituksista.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei ilmoita tilinpäätöstä

Asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä määritelty keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin riippumatta siitä, mitä lakia yhtiöön sovelletaan.

Seuraa ilmoituksesi käsittelyä netissä

Seuraa ilmoituksesi käsittelyn etenemistä Virre-tietopalvelun ilmoitushaussa. Hae tietoja Y-tunnuksella tai diaarinumerolla. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.02.2021