Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuskunnan konkurssiin liittyvästä kaupparekisterimenettelystä

Ohjeessa taustoitetaan yleisimpiä osuuskunnan konkurssiin liittyviä kaupparekisterimenettelyjä.

Konkurssin alkaminen

Yritys, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin. Hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen.

Konkurssi näkyy kaupparekisterissä

Kun osuuskunta on asetettu konkurssiin, tuomioistuin lähettää tiedon Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkittäväksi. Tuomioistuimen tiedonannosta syntyy rekisterimerkintä myös, jos konkurssi peruuntuu, raukeaa tai konkurssiin asettaminen kumotaan (Ks. kaupparekisterilaki 19 §).

Lopputilityksestä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus lopputilityksen antamisesta Oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskukselle tehtävä ilmoitus on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitettava. Oikeusrekisterikeskus puolestaan välittää tiedon edelleen Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkittäväksi.

Osuuskunnan purkautumisesta konkurssin päättyessä

Jos konkurssin päättyessä ei ole jäljellä omaisuutta tai konkurssissa on määrätty jäljellä olevan omaisuuden käytöstä, osuuskunta katsotaan purkautuneeksi, kun lopputilitys konkurssissa on hyväksytty (Ks. osuuskuntalain 23 luvun 25 §). Purkautumista koskeva tieto välittyy kaupparekisteriin Oikeusrekisterikeskuksen kautta. Kuten edellä jo on kerrottu, tekee pesänhoitaja Oikeusrekisterikeskukselle ilmoituksen lopputilityksen hyväksymisestä.

Osuuskunnan konkurssin raukeamisesta

Jos osuuskunnan konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa nykyisin osuuskunnan viran puolesta kaupparekisteristä. Tätä ennen rekisteröidään kuitenkin tieto konkurssin raukeamisesta tuomioistuimen tiedonannon perusteella. Rekisteristä poistaminen tapahtuu käytännössä jonkin verran myöhemmin.

Vinkkejä:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.12.2013