Sivuliikkeen lopettamisilmoitus

Sivuliikkeen elinkeinotoiminnan lopettamisesta on viivytyksittä tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 15. Lomakkeet saat tästä.

Lomakkeella Y4 ilmoitetaan yrityksen perustiedot ja mihin rekistereihin lopettaminen halutaan ilmoittaa sekä tarvittaessa asiamiehen tiedot. Liitelomakkeella 15 ilmoitetaan kirjanpitoaineiston säilyttäjä. Sivuliikkeen edustaja, toiminimenkirjoittaja tai valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen Y4 (ks. valtakirja). Ilmoitus on maksuton eikä mitään liitteitä tarvita.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.11.2015