Sivuliikkeen lopettamisilmoitus

Sivuliikkeen elinkeinotoiminnan lopettamisesta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin viivytyksettä.

Ilmoitus on maksuton, eikä liitteitä tarvita.

Tee ilmoitus lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 15. Siirry ytj.fi-sivuille lataamaan lomakkeet.

Lomakkeella Y4 ilmoitetaan yrityksen perustiedot ja mihin rekistereihin lopettaminen halutaan ilmoittaa sekä tarvittaessa asiamiehen tiedot. Liitelomakkeella 15 ilmoitetaan kirjanpitoaineiston säilyttäjä.

Sivuliikkeen edustaja, toiminimenkirjoittaja tai valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.03.2020