Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa tässä maassa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin ja lukuun.

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perustamisesta on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Mikäli sivuliikkeen perustava ulkomainen yhteisö tai säätiö on ETA-alueen ulkopuolelta, on sivuliikkeen perustamiseen haettava Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Ohje luvasta sivuliikkeen perustamiseen.

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike on velvollinen ilmoittamaan kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset lisäykset tietoihin. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä muutoksen tapahduttua.

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen kaupparekisteri-ilmoittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät vasemmasta valikosta aihealueittain perustaminen, muutokset ja lopettaminen.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.04.2016