Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sivuliikkeen muutosilmoitus

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen on ilmoitettava muutokset rekisteröidyissä tiedoissa ja mahdolliset lisäykset tietoihin. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä muutoksen tapahduttua.

Tarkista sivuliikkeen voimassa olevat rekisteritiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä. Tarkista tiedot Virre-tietopalvelusta. Avautuu uuteen välilehteen

Mitä ilmoitat?

Ilmoita muutokset ja lisäykset seuraaviin tietoihin:

 • sivuliikkeen toiminimi
 • osoite- ja yhteystiedot
 • toiminimenkirjoittajat
 • elinkeinonharjoittajan toiminimi
 • elinkeinonharjoittajan oikeudellinen muoto
 • elinkeinonharjoittajan toiminnan laatu (toimiala)
 • lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt (kuten yhtiön hallitus)
 • edustaja (elinkeinotoimintalaki 6 §.).


Lisäksi rekisteröitäviä tietoja voivat olla:

 • tilinpäätös
 • rinnakkaistoiminimi
 • aputoiminimet ja niiden toimialat
 • prokuristit.

Sivuliikkeen toimialan on vastattava ulkomaisen elinkeinoharjoittajan toimialaa. Rekisteröintikäytännössä on hyväksytty myös suppeampi toimiala kuin ulkomaisella elinkeinoharjoittajalla.

Katso ohjeet ilmoittamiseen.

Katso myös alla kohta Erityistilanteet.

Katso ohjeet ilmoittamiseen

Lue ohjeet sivuliikkeen muutosten ilmoittamiseen:


Lue tarkemmat ohjeet näistä aiheista:

Erityistilanteet

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan sivuliikkeestä ilmoitetaan kaupparekisteriin myös elinkeinonharjoittajan muut tiedot (kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka) ja pääoma, jollei se ilmene elinkeinonharjoittajan perustamisasiakirjasta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) alaisista sivuliikkeistä rekisteröidään lisäksi johtaja sekä tälle lain mukaan kuuluva nimenkirjoitusoikeus.

Tällaiselle sivuliikkeelle ei ole velvollisuutta ilmoittaa edustajaa, mutta edustajan saa ilmoittaa kaupparekisteriin, jos sellainen on valittu.

Kaupparekisterilain 18 §:n 5 momentin mukaan kaupparekisteriin täytyy ilmoittaa myös seuraavat sivuliikkeen perustaneeseen ulkomaiseen elinkeinonharjoittajaan kohdistuneet asiat:

 • maksukyvyttömyysmenettely
 • akordi ja muu vastaava menettely
 • elinkeinonharjoittajan asettaminen selvitystilaan
 • selvitysmiesten määrääminen sekä selvitysmiesten henkilötiedot ja toimivalta
 • selvitystilan päättyminen
 • elinkeinonharjoittajan purkautuminen
 • rekisteristä poistaminen.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 13.02.2024