Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Muutokset sivuliikkeen henkilöiden ja toimielinten tietoihin

Ilmoita viivytyksettä kaupparekisteriin seuraavat henkilöiden ja toimielinten muutokset:

 • uuden edustajan ilmoittaminen
 • uuden toimielimen ilmoittaminen
 • muutoksen ilmoittaminen toimielimeen
 • toiminimen kirjoittamiseen oikeutettujen ilmoittaminen.

Katso erillinen ohje muiden tietojen muuttamisesta. Siirry ohjeeseen: Muutokset sivuliikkeen muihin tietoihin.

Ulkomaisen yhteisön kotimaan lainsäädännön mukainen toimielin tekee valinnat. Usein se on yhteisön hallitus. Yhteisöä lain mukaan edustava toimielin selviää yleensä yhteisön kotimaan viranomaisen antamasta rekisteriotteesta.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Katso erillinen ohje Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä. Siirry ohjeeseen Tehtävän päättyminen ja oman eron ilmoittaminen eri yritysmuodoissa

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Sivuliikkeen edustaja tai toiminimenkirjoittaja tai ko. henkilön valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Huomaa: Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, voit ilmoittaa verkkolomakkeella vain henkilöiden muutoksia. Ilmoita muut muutokset sähköisesti YTJ-palvelussa. Siirry ohjeeseen: Muutokset sivuliikkeen muihin tietoihin.

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 14-liitelomakkeen ja henkilötietolomakkeen. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla. Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 14-liitelomake (pdf, 0.7 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet (katso alla kohta Mitä liitteitä) pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet (katso alla kohta Mitä liitteitä) kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksusta. Katso kohta "Mitä maksaa".
 • Käännös suomeksi tai ruotsiksi, jos liität ilmoitukseen vieraskielisen asiakirjan .
 • Selvitys henkilöllisyydestä, jos ilmoitat henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jota ei ole mainittu ulkomaista yhteisöä koskevassa rekisteriotteessa.
   • Selvitys voi olla esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio passista.
   • Selvitystä ei tarvita, jos henkilö on jo aiemmin merkitty kaupparekisteriin.
 • Uuden edustajan ilmoittaminen : selvitys edustajan asettamisesta (elinkeinotoimintalaki 6 §)
   • Huomaa: edustajana voi olla vain ihminen.
 • Uuden toimielimen ilmoittaminen tai muutoksen ilmoittaminen toimielimeen : selvitys elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edustamiseen kelpoisista henkilöistä
   • Selvitys voi olla esimerkiksi kopio rekisteriotteesta.
 • Toiminimen kirjoittamiseen oikeutettujen ilmoittaminen : selvitys toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä siitä, miten toiminimi kirjoitetaan
   • Selvitys voi olla esimerkiksi kopio pöytäkirjasta.

Huomio! Kaikki ilmoittamasi tiedot ja asiakirjat ovat julkisia henkilötietolomaketta ja passikopioita lukuun ottamatta. Älä liitä ilmoitukseen muita asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Mitä maksaa?

1. Sivuliikkeen elinkeinonharjoittaja on osakeyhtiömuotoinen yhtiö ja elinkeinonharjoittajan kotipaikka on Euroopan unionin jäsenmaassa

 • Muutokset sivuliikkeen henkilöiden toimielinten tietoihin ovat maksuttomia.

2. Muut sivuliikkeet

Toiminimenkirjoittamisen, prokuristien, elinkeinotoimintalaissa tarkoitetun edustajan tai lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoisten henkilöiden ilmoittaminen:
 • 50 euroa / asia
 • esimerkki 1: elinkeinotoimintalaissa tarkoitetun edustajan ja toiminimenkirjoittajien ilmoittaminen 100 euroa (50 euroa + 50 euroa).
 • esimerkki 2: elinkeinotoimintalaissa tarkoitetun edustajan, sivuliikkeen toiminimenkirjoittajien ja prokuristien ilmoittaminen: 150 euroa (50 euroa + 50 euroa + 50 euroa).

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää sivuliikkeen muutosilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on sivuliikkeen muutosilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.01.2024