Saatavan ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Kun Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) on haettu selvitystilaan liittyvä julkinen haaste, joka on merkitty kaupparekisteriin, voivat velkojat ilmoittaa saatavansa PRH:lle kuulutuksessa mainittuun määräpäivään mennessä. Velkojan ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta sen on oltava kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • Minkä yhtiön selvitystilasta annettuun kuulutukseen saatavan ilmoittaminen liittyy
  • velan peruste ja velan pääoman määrä kohtuudella vaadittavalla tarkkuudella
  • velkojan nimi ja yhteystiedot.

Velkoja voi ilmoittaa saatavansa seuraavin tavoin:

  • postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Kaupparekisteri, PL 1150, 00101 Helsinki
  • sähköpostilla osoitteeseen yyl_tiedonannot@prh.fi
  • PRH:n asiakaspalveluun osoitteeseen Arkadiankatu 6 A, Helsinki.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016