Saatavan ilmoittaminen PRH:llle

Kun PRH:lta on haettu selvitystilaan liittyvä julkinen haaste, joka on merkitty kaupparekisteriin, velkojat voivat ilmoittaa saatavansa PRH:lle kuulutuksessa mainittuun määräpäivään mennessä.

Velkojan ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta sen on oltava kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • minkä yhtiön selvitystilasta annettuun kuulutukseen saatavan ilmoittaminen liittyy
  • velan peruste ja velan pääoman määrä kohtuudella vaadittavalla tarkkuudella
  • velkojan nimi ja yhteystiedot.

Velkoja voi ilmoittaa saatavansa PRH:lle seuraavin tavoin:

  • postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Kaupparekisteri, PL 1150, 00101 Helsinki
  • sähköpostilla osoitteeseen yyl_tiedonannot@prh.fi
  • PRH:n asiakaspalveluun osoitteeseen Arkadiankatu 6 A, Helsinki.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.07.2017