Sulautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan täytyy mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laatia tilinpäätös ja toimintakertomus eli lopputilitys ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa.

Lopputilityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin on osakeyhtiöiden sulautumisessa viimeinen vaihe.

Ilmoitus on maksuton.

Milloin ilmoitat?

Sulautuneen yhtiön on ilmoitettava lopputilitys kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tilitys on vahvistettu osakkeenomistajien kokouksessa.

Katso osakeyhtiölain 16 luku 17 § ja 8 luku 10 §. Siirry Finlex-säädöstietopankkiin.

Kuka tekee ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöslomakkeella.

Liitä ilmoitukseen lopputilitys ja osakkeenomistajien kokouksen päätös lopputilityksen hyväksymisestä.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.09.2018