Sulautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan täytyy mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laatia tilinpäätös ja toimintakertomus eli lopputilitys ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa.

Lopputilityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin on osakeyhtiöiden sulautumisessa viimeinen vaihe.

Ilmoitus on maksuton.

Milloin ilmoitat?

Sulautuneen yhtiön on ilmoitettava lopputilitys kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tilitys on vahvistettu osakkeenomistajien kokouksessa.

Katso osakeyhtiölain 16 luku 17 § ja 8 luku 10 §. Siirry Finlex-säädöstietopankkiin.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöslomakkeella.

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa lomakkeen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitä ilmoitukseen lopputilitys ja osakkeenomistajien kokouksen päätös lopputilityksen hyväksymisestä.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.07.2017