Osakeyhtiön tilikauden muuttaminen paperilomakkeella

Ilmoituksen tilikauden muutoksesta voit tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää netissä ilmoittamisesta.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13. Ilmoita muutosvaiheen poikkeava tilikausi Y4-lomakkeessa kohdassa Kuluva poikkeava tilikausi.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liität ilmoitukseen?

Liitä mukaan ilmoitukseen seuraavat liitteet:

  • käsittelymaksun kuitti
  • yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote tai kopio yhden henkilön oikeaksi todistamana
  • Uusi yhtiöjärjestys, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Tilikauden muutos maksaa 85 euroa.

Jos tilikaudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä, tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muutokset maksavat yhteensä 380 euroa.

Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Aputoiminimen ilmoittamisesta menee kuitenkin aina erillinen maksu 100 euroa / nimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja liitelomake 13.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.06.2017