Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön tilikauden muuttaminen paperilomakkeella

Ilmoituksen tilikauden muutoksesta voit tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää netissä ilmoittamisesta.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Ilmoita muutosvaiheen poikkeava tilikausi Y4-lomakkeen kohdassa "Kuluva, poikkeava tilikausi".

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja liitelomake 13 (pdf, 1.1 MB).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liität ilmoitukseen?

Liitä ilmoitukseen seuraavat liitteet:

  • käsittelymaksun kuitti
  • ote tai kopio yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana
  • uusi yhtiöjärjestys, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Tilikauden muutos maksaa 50 euroa.

Jos tilikaudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä, yhtiöjärjestystä on muutettava tilikauden muutoksen yhteydessä. Tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muutokset maksavat yhteensä 330 euroa (50 euroa + 280 euroa).

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksuhinnastoon.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.01.2024