Tilintarkastajat

Säätiölle on valittava vähintään yksi tilintarkastaja. Säännöissä voidaan määrätä useamman tilintarkastajan valinnasta. Jos säätiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan valitsemisesta säädetään säätiölain 4 luvun 3 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Kun säätiön tilintarkastajissa tapahtuu muutoksia, tulee muutokset ilmoittaa välittömästi säätiörekisteriin. Hallituksen varsinaisella jäsenellä on vastuu ilmoituksen tekemisestä.

Lomakkeet ja ilmoituksen allekirjoittaminen

Lomake Y4, liitelomake 17A ja henkilötietolomake

Henkilötunnus ja kotisoite ilmoitetaan vain henkilötietolomakkeella. Älä laita näitä tietoja muille ilmoituslomakkeille. Lue lisää henkilötunnuksista ja kotiosoitteista.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai hallituksen varsinaisen jäsenen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Liitteeksi tarvitaan hallituksen jäsenen vakuutus siitä, että tehdyt ja ilmoitetut henkilövalinnat ovat oikeat ja että säätiöllä on hallussaan päätökset, joihin ilmoitetut asiat perustuvat, jos vakuutusta ei anneta liitelomakkeella 17A. Vakuutuksen voi antaa myös hallituksen jäsenen valtuuttama henkilö.

Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen, kun säätiön tekemä ilmoitus on käsitelty. Tilintarkastajan muutosilmoitus maksaa 100 euroa. Säätiö voi samalla ilmoittaa hallintoneuvoston, edustamiseen oikeutettujen, toimitusjohtajan tai hallituksen muutoksesta ilman lisämaksua.

Tilintarkastajan peräkkäisiä toimikausia koskevasta rajoituksesta

Säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Toimikausista säädetään säätiölain 4 luvun 5 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019