Säätiövalvonnan ratkaisut

PRH:n säätiövalvonta keskittyy säätiölain ja säätiön sääntöjen noudattamiseen. PRH voi ryhtyä valvontatoimiin oma-aloitteisesti tai sille osoitetun valvontapyynnön perusteella. Tieto valvonta-asian vireillä olosta on julkinen diaaritieto, joka näkyy säätiörekisterissä ja Virre-tietopalvelussa.

PRH:n vireille laittama valvonta-asia päättyy yleensä joko valvontamuistion tai valvontapäätöksen laatimiseen. Joissain tapauksissa asian käsittely voi siirtyä tuomioistuinkäsittelyyn.

Jos säätiölle asetetaan velvoite tai kielto asiassa, asiassa annetaan päätös, johon liitetään valitusosoitus. Päätöksistä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa. Jos katsotaan, ettei asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, laaditaan asiassa valvontamuistio, josta ei voi valittaa.

Valvontapäätökset ja -muistiot ovat julkisia asiakirjoja, jotka on mahdollista tilata osoitteesta valvonta@prh.fi. Muut asiaan liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.03.2019