Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Säätiövalvonnan ratkaisut

PRH:n säätiövalvonta keskittyy säätiölain ja säätiön sääntöjen noudattamiseen. PRH voi ryhtyä valvontatoimiin oma-aloitteisesti tai sille osoitetun valvontapyynnön perusteella. Tieto valvonta-asian vireillä olosta on julkinen diaaritieto, joka näkyy säätiörekisterissä ja Virre-tietopalvelussa.

PRH:n vireille laittama valvonta-asia päättyy valvontapäätöksen laatimiseen. Joissain tapauksissa asian käsittely voi siirtyä tuomioistuinkäsittelyyn.

Jos säätiölle asetetaan velvoite tai kielto asiassa, asiassa annetaan päätös, johon liitetään valitusosoitus. Päätöksistä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.

Valvontapäätökset ovat julkisia asiakirjoja, jotka on mahdollista tilata osoitteesta valvonta@prh.fi. Muut asiaan liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.03.2024