Rekisteröintiä haetaan sähköisessä palvelussa

1.5.2019 alkaen tavaramerkkiä pitää hakea käyttämällä sähköistä palvelua. PRH voi hyväksyä paperilla tai sähköpostin liitteenä jätetyn hakemuksen vain erityisestä syystä.

Sähköinen hakemus on edullinen ja nopea. Saat samalla myös vahvistuksen siitä, että hakemus on saapunut perille.

Ennen kuin ryhdyt täyttämään hakemusta

Mieti etukäteen seuraavat asiat:

Hakemuksen vireilletulo eli hakemuspäivän saaminen

Hakemispäivän saamisella on se merkitys, että tavaramerkki saa suojaa hakemispäivästä alkaen myöhemmin vireille tulleita hakemuksia vastaan.

Jotta hakemus tulisi vireille ja saisi hakemispäivän, pitää hakemuksen sisältää seuraavat tiedot:

  • Hakijan riittävät tunnistetiedot. Tunnistetietoja ovat yrityksen tai henkilön nimi, Y-tunnus tai luonnollisten henkilöiden osalta henkilötunnus sekä yhteystiedot.
  • Tavara- ja palveluluettelo, jossa haettavat tavarat ja palvelut on yksilöity.
  • Haettava tavaramerkki, joka on esitetty selkeästi ja täsmällisesti. Merkki pitää kuvata siten, että se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä ja että yleisö pystyy hahmottamaan suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Hakemuksessa voi olla kerrallaan vain yksi merkki.
  • Lisäksi hakemusmaksu pitää maksaa ennen kuin hakemus katsotaan jätetyksi.

Tavaramerkkiä ei voida muuttaa hakemuksen jättämisen jälkeen

Kun hakemus on saanut hakemispäivän eli se on tullut vireille, itse tavaramerkkiä ei pääsääntöisesti voida enää muuttaa. Vain sellaiset hyvin vähäiset muutokset, joiden johdosta merkin kokonaisvaikutelma ei muutu, saattavat olla mahdollisia. Myöskään uusia tavaroita tai palveluita ei voi lisätä vireille tulon jälkeen.

Aina on kuitenkin mahdollista jättää uusi hakemus muuttuneesta merkistä.

Sähköinen hakemus on kätevä ja edullinen

Ennen kuin pääset täyttämään hakemusta, sinut ohjataan tunnistautumaan palveluumme suomi.fi -sivustolla.

Tunnistautumisessa voit käyttää henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Siirry tekemään sähköinen hakemus.

Sähköisessä hakemuksessa on tunnistautumisen jälkeen viisi vaihetta. Hakemuksen lopussa sinut ohjataan verkkopankkiin maksamaan hakemusmaksu. Maksamisen jälkeen palaudut takaisin palveluun, jossa saat vahvistuksen, että PRH on vastaanottanut hakemuksesi.

Tavaramerkkihakemuksen vaiheet sähköisessä palvelussa

Vain sähköinen hakemus on mahdollinen

Tavaramerkkiä voi hakea vain käyttämällä sähköistä palvelua. PRH voi hyväksyä paperilla tai sähköpostin liitteenä jätetyn hakemuksen vain erityisestä syystä.

Erityisiä syitä voivat olla esim. tekninen tietoliikennekatkos tai -häiriö, jonka vuoksi sähköinen palvelu ei ole käytössä. Myös se, että hakijalla ei ole todellista mahdollisuutta sähköisen palvelun käyttöön, voidaan katsoa erityiseksi syyksi. Erityinen syy on esimerkiksi se, jos hakijalla ei ole tunnistautumisvälineitä eikä myöskään mahdollisuuksia niiden hankkimiseen. Pelkkä tunnistautumisvälineen puuttuminen ei siis ole riittävä syy.

Ulkomaalaiset hakijat ja ulkomaalaiset asiamiehet, joilla ei ole mahdollisuutta tunnistautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Suomi.fi –palvelussa, voivat jättää hakemuksen paperilla tai sähköpostilla.

Tällä hetkellä Saksasta, Virosta ja Italiasta on mahdollista tunnistautua eIDAS-tunnistusvälineellä.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.04.2020