Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hallintokantelu PRH:lle ja hallintokantelu PRH:sta

Miten teet hallintokantelun PRH:lle?

Voit tehdä PRH:lle hallintokantelun, jos epäilet, että PRH:n virkahenkilö on toiminut

  • lainvastaisesti
  • virheellisesti
  • epäasianmukaisesti tai
  • laiminlyönyt tehtävänsä.

Kantelun tekeminen ja käsittely PRH:ssa on maksuton.

PRH tutkii vain erityisestä syystä kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa, mutta kantelulla ei voi hakea muutosta PRH:n päätökseen. Lue lisää, kuinka valitat PRH:n tekemistä päätöksistä.

Toimi näin

Tee hallintokantelu kirjallisesti. Kantelulle ei ole lomaketta, vaan kirjoitat asiat vapaamuotoisesti.

Kirjoita yksilöiden kantelun kohteena oleva asia tai tapahtuma sekä millä tavoin ja miksi pidät toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä epäasianmukaisena, virheellisenä tai lainvastaisena.

Laita kanteluun nimesi ja yhteystietosi.

Toimita kantelusi PRH:n kirjaamoon. Lue tarkemmat ohjeet kirjaamon sivuilta.

Mitä PRH tekee kantelulle?

PRH antaa ratkaisun kanteluun pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa kantelun saapumisesta.

PRH:n antamassa ratkaisussa ei päätetä kenenkään oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta. Ratkaisu sisältää yksinomaan kannanoton siihen, onko kantelun kohteena olevassa toiminnassa noudatettu lakia ja hyvän hallinnon vaatimuksia sekä muutoin menetelty asianmukaisesti.

PRH:n tekemästä ratkaisusta ei voi valittaa.

Miten teet hallintokantelun PRH:sta?

Voit tehdä hallintokantelun työ- ja elinkeinoministeriölle, eduskunnan oikeuasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille, jos epäilet, että PRH on toiminut

  • lainvastaisesti
  • virheellisesti
  • epäasianmukaisesti tai
  • laiminlyönnyt tehtävännsä.

Yhteystiedot ja ohjeet kantelun tekemiseen

‍Säädökset

Hallintokanteluun sovelletaan hallintolain 8 a luvun säännöksiä. Tutustu 8 a luvun säännöksiin Finlexissä.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.04.2024