Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Osakeyhtiö ilmoittaa lopputilityksen kaupparekisteriin selvitystilan, sulautumisen ja jakautumisen jälkeen.

Siirry ohjeeseen: Sulautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen.

Siirry ohjeeseen: Jakautumisessa purkautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen.

Selvitystilan jälkeinen lopputilitys

Lopputilitys sisältää selvitysmiehen kertomuksen selvitysmenettelystä ja selostuksen yhtiön omaisuuden jaosta. Kertomukseen liitetään tilinpäätökset, toimintakertomukset ja mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta.

Tämä ohje on tarkoitettu osakeyhtiölle, joka ei ole enää kaupparekisterissä.

Jos yhtiö on edelleen kaupparekisterissä, voit ilmoittaa lopputilityksen netissä. Siirry ohjeeseen: Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätöksen ilmoittaminen

Milloin ilmoitat?

Ilmoita lopputilitys 2 kuukauden kuluessa siitä, kun se on hyväksytty yhtiökokouksessa.

Kuka ilmoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitkä asiakirjat tarvitset?

Sinun täytyy ilmoittaa nämä tiedot ja asiakirjat:

 1. tilinpäätöksen hyväksymisen päivämäärä
 2. voittoa koskeva yhtiökokouksen päätös
 3. tuloslaskelma
 4. tase
 5. taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot).
 6. tilinpäätöksen allekirjoitussivu.

Voit tarvita myös nämä asiakirjat:

 1. tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä
 2. toimintakertomus
 3. rahoituslaskelma
 4. konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Huomaa

 • Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä oleviin tietoihin (liitetiedot) täytyy kirjata esimerkiksi tieto siitä, kuinka monta henkilöä keskimäärin on ollut yrityksen palveluksessa tilikaudella.
 • Tilinpäätösmerkintä tarkoittaa tilinpäätökseen tehtävää tilintarkastajan merkintää, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen.

Älä liitä ilmoitukseen tiedostoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia). Tase-erittelyjä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi.

Mitä maksaa?

Tilinpäätösilmoitus on maksuton, kun ilmoitat tilinpäätöksen kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Käsittelymaksu on 100 euroa, kun ilmoitat tilinpäätöksen kaupparekisteriin myöhässä. Siirry ohjeeseen: Tilinpäätös myöhässä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöksen ilmoituslomakkeella, johon liität tilinpäätösasiakirjat.

Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten. Lomakkeella on ohjeet, miten ja minne lähetät tilinpäätösilmoituksen asiakirjoineen.

Avaa lomake: Tilinpäätöksen rekisteröinti (pdf).Avautuu uuteen välilehteen


Miten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä täytetty tilinpäätöksen ilmoituslomake ja kaikki tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Saat rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Siirry Virre-palveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja. Lue PRH:n yhteistyökumppaneista, jotka tarjoavat tilinpäätöstietoja.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.01.2024