Osakeyhtiön lopputilitys

Osakeyhtiö ilmoittaa lopputilityksen kaupparekisteriin selvitystilan, sulautumisen ja jakautumisen jälkeen.

Siirry ohjeeseen: Sulautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen.

Siirry ohjeeseen: Jakautumisessa purkautuneen osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen.

Selvitystilan jälkeinen lopputilitys

Lopputilitys sisältää selvitysmiehen kertomuksen selvitysmenettelystä ja selostuksen yhtiön omaisuuden jaosta. Kertomukseen liitetään tilinpäätökset, toimintakertomukset ja mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta.

Milloin ilmoitat?

Ilmoita lopputilitys 2 kuukauden kuluessa siitä, kun se on hyväksytty yhtiökokouksessa.

Kuka ilmoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitkä asiakirjat tarvitset?

Osakeyhtiön lopputilitys ilmoitetaan tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella, jonka täytyy olla allekirjoitettu ja päivätty. Linkki pdf-muotoiseen lomakkeeseen on tämän sivun lopussa.

Lähetä lomakkeen mukana selvitysmiehen kertomus koko selvitysmenettelystä ja selostus yhtiön omaisuuden jaosta. Liitä mukaan alla luetellut tilinpäätösasiakirjat. Tilinpäätöksessä täytyy olla päivämäärä ja selvitysmiehen allekirjoitus.

 1. Tuloslaskelma
 2. Tase, josta on poistettu tase-erittelyt.
 3. Liitetiedot
 4. Ilmoita lopputilityksen hyväksymisen päivämäärä tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella.
 5. Tilintarkastuskertomus, jos yrityksellä on tilintarkastusvelvollisuus.
 6. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma, jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus.
 7. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Tarvittaessa ilmoita tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella seuraavat asiat:

 • Yritys ei ole velvollinen toimittamaan kaikkia edellä lueteltuja asiakirjoja.
 • Yrityksellä ei ole toimintaa.

Mitä maksaa?

Tilinpäätösilmoitus on maksuton, kun ilmoitat tilinpäätöksen kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Käsittelymaksu on 85 euroa, kun ilmoitat tilinpäätöksen kaupparekisteriin myöhässä. Siirry ohjeeseen: Tilinpäätös myöhässä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella, johon liität tilinpäätösasiakirjat.

Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten. Lomakkeella on ohjeet, miten ja minne lähetät tilinpäätösilmoituksen asiakirjoineen.

Avaa lomake: Tilinpäätöksen rekisteröinti (pdf).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteenMiten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä täytetty tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa

 • sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi. Kirjoita sähköpostin Aihe-kenttään yrityksen nimi ja y-tunnus. Ilmoita viestikentässä tilikausi, joita tilinpäätös koskee. Huomaa. Tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia. Jos käytät suojattua sähköpostia, lähetä asiakirjat PRH:n kirjaamoon. Lue lisää kirjaamon yhteystiedoista.
Tai
 • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Saat rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Siirry Virre-palveluun.

Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja. Lue PRH:n yhteistyökumppaneista, jotka tarjoavat tilinpäätöstietoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.05.2022