Aktiebolag: Har bolagsstämman gjort ändringar? Anmäl ändringarna till handelsregistret i e-tjänsten på ytj.fi

Bolagsstämman i ett aktiebolag fattar beslut om till exempel byte av styrelse, verkställande direktör, disponent och revisorer. Sådana ändringar måste anmälas till handelsregistret utan dröjsmål.

Snabbast lämnar du in din anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

För att kunna lämna in anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi måste du ha en finländsk personbeteckning och dessutom något av följande:

  • personliga nätbankskoder eller
  • ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller
  • ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs våra anvisningar om att anmäla ändring av bolagsordning.

Läs våra anvisningar om att anmäla ändring av bolagsordning.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett.

Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om personbeteckningar, hemadresser och andra uppgifter i handelsregistret.

Ytterligare information:
Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9–15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2022