Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningar: Möjligt men inte obligatoriskt att anmäla styrelsen till registret

Föreningar kan vid behov också anmäla sin styrelse till föreningsregistret.

Om föreningens styrelse har registrerats, kan även någon annan myndig styrelsemedlem än styrelseordföranden underteckna ändringsanmälningar till föreningsregistret.

Lämna in anmälan om styrelse och ändring av styrelse i föreningsregistrets e-tjänst. En e-anmälan är förmånligare och handläggs snabbare än en pappersanmälan.

Anmäl namntecknare och styrelsemedlemmar i två olika ställen

Styrelsemedlemmar kan enligt föreningens stadgar ha namnteckningsrätt, det vill säga rätt att företräda föreningen. Därför kan föreningen bli tvungen att anmäla personer i två olika ställen i e-anmälan, det vill säga både som namntecknare och styrelsemedlem.

Anmälan om ändring av styrelsemedlemmar ändrar inte föreningens namntecknaruppgifter. Om styrelsemedlemmarna också har namnteckningsrätt i föreningen, lämna in en anmälan om ändring av namntecknare på samma gång.

Observera att en person som endast har namnteckningsrätt inte kan underteckna anmälan till föreningsregistret.

Se till att uppgifterna är uppdaterade

Om föreningens styrelse har registrerats i föreningsregistret, se till att uppgifterna är uppdaterade.
Lämna in en ändringsanmälan alltid när styrelsens sammansättning ändras. Anmäl ändringar som gäller personer vid behov tillsammans med ändringar som gäller namntecknare för att undvika motstridiga registeruppgifter.

E-anmälan om ändring av styrelse kostar 20 euro. Du kan på samma gång anmäla ändring av föreningens namntecknare utan tilläggsavgift.

Registrerad styrelse och styrelseordförande är förmånstagare i föreningen

Penningtvättslagen, och EU:s penningtvättsdirektiv som utgör grunden till lagen, förutsätter att Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar uppgifter om förmånstagare i företag och sammanslutningar. Förmånstagare är personer som utövar bestämmande inflytande i företaget eller sammanslutningen.

Föreningens styrelse som antecknats i föreningsregistret och dess styrelseordförande betraktas som förmånstagare i föreningen.

För mer information kontakta
Föreningsregistrets kundservice
mån–fre kl. 9–15
tfn 029 509 5959

Utskriftsversion Uppdaterad 29.09.2022