Gå direkt till innehållet
Valikko

Nytt för företag: Lämna in bokslut till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi – möjligt att lämna in bokslut per e-post fram till 31 december 2022

Nu kan du lämna in bokslut till handelsregistret på nätet via e-tjänsten på ytj.fi. Att lämna in bokslut per e-post är möjligt fram till slutet av året, det vill säga fram till 31 december 2022. Efter det tar vi inte längre emot bokslut per e-post.

Aktiebolag och andelslag måste för varje räkenskapsperiod lämna in det fastställda bokslutet till handelsregistret (även om det inte hade funnits någon verksamhet). Lämna in bokslutsanmälan först efter att bolagsstämman eller andelsstämman har fastställt bokslutet. Bokslutet måste innehålla alla lagstadgade handlingar.

Så lämnar du in bokslut via e-tjänsten på ytj.fi

Tjänsten handleder dig i att lämna in bokslut. För att logga in i tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Logga in i e-tjänsten på ytj.fi. Välj "Ändra företagets uppgifter eller skicka in bokslut". Därefter ange företagets FO-nummer och välj "Lämna in bokslut till handelsregistret".

Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs. Kontrollera på webbplatsen prh.fi vilka bokslutshandlingar ditt företag måste lämna in.

Bokslutsanmälan undertecknas av företages ansvarsperson, till exempel en styrelseledamot eller verkställande direktören i ett aktiebolag.

Någon annan kan fylla i bokslutsanmälan utan auktorisering och efter det be undertecknaren underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan som någon annan fyllt i. Öppnas i en ny flik

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Lämna in bokslut till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Se till att auktoriseringarna i e-tjänsten på ytj.fi är i ordning innan årsskiftet

Du kan auktorisera en utomstående person att fylla i och underteckna anmälningar för företaget i e-tjänsten på ytj.fi.

Auktoriseringen görs i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan inte auktorisera via tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
Endast personer kan auktoriseras, inte till exempel en hel bokföringsbyrå. Den auktoriserade personen kan underteckna företagets alla handelsregisteranmälningar.
Läs mer på ytj.fi om att auktorisera i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Kontrollera dessa innan du lämnar in bokslut

Räkenskapsperioden måste vara densamma som räkenskapsperioden som har registrerats i handelsregistret. Kontrollera räkenskapsperioden för ditt företag i handelsregisterutdraget eller i informationstjänsten Virre. I Virre kan du gratis ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag. Gå till företagssökningen i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga för alla i PRS informationstjänst Virre. Fyll därför inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Läs våra anvisningar på prh.fi för olika företagsformer för att lämna in bokslut.

Förfrågningar:

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9–15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion Uppdaterad 15.11.2022