Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag riskerar avregistrering: Lämna in bokslut senast 9 januari 2024 för att ditt företag ska undvika avregistrering


Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerar eller förordnar i likvidation aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sina bokslut.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ned.

Företag som löper risk för avregistrering

Det andra avregistreringsförfarandet 2023 berör nu över 800 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång. En lista över de företag som är med i det andra avregistreringsförfarandet finns på prh.fi.

PRS har gjort en anteckning i företagens handelsregisteruppgifter, där företaget uppmanas att lämna in bokslutshandlingarna till handelsregistret senast 9 januari 2024.

Ett handelsregisterutdrag om anteckningen har skickats till företagen till den adress som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi eller till en ansvarsperson. Uppmaningen publiceras även i Officiella tidningens nummer 75/29.9.2023.

Lämna in bokslutet till PRS senast 9 januari 2024

Lämna in bokslutet inom utsatt tid om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret. Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet. Se anvisningar för att lämna in bokslutet samt en förteckning över de bokslutshandlingar som krävs.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro för ett försenat bokslut.

Avregistrering i januari 2024

Vi avregistrerar företaget ur handelsregistret, om företaget inte lämnar in sitt bokslut senast 9 januari 2024 och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i januari 2024.

Om företaget avregistreras ur handelsregistret, kan företaget söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Avregistrering ur handelsregistret eller förordnande i likvidation grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §). Läs mer om avregistreringsförfarandet.

För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion Uppdaterad 29.09.2023