Gå direkt till innehållet
Meny

Bostadsaktiebolag: uppdatera handelsregisteruppgifterna innan aktieboken överförs

Alla bostadsaktiebolag som bildats före 2019 måste överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Överföringen av aktieboken är avgiftsfri om bolaget utför den senast 31 december 2023.

För att överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet ska ske så smidigt som möjligt, måste följande uppgifter vara ajourförda i handelsregistret:

  • styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuell disponent
  • bolagsordning
  • bolagets adressuppgifter.

Kontrollera och uppdatera bolagets registrerade uppgifter omedelbart. Läs vår checklista för bostadsaktiebolag innan aktieboken överförs.

På Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan handläggningen av en ändringsanmälan ta några dagar eller upp till flera veckor beroende på ärendet och hur det har anmälts till PRS. Se våra handläggningstider på webbplatsen prh.fi.

Så här kontrollerar du bolagets handelsregisteruppgifter

Kontrollera bolagets registrerade uppgifter via informationstjänsten Virre, där du avgiftsfritt kan ladda ner ett elektroniskt handelsregisterutdrag för bolaget.

Vid behov kan du via tjänsten Virre köpa en bolagsordning (elektroniska organisationsregler) med nätbankskoder eller kreditkort.

Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Uppdatera uppgifterna via e-tjänsten på ytj.fi

Om uppgifterna är föråldrade eller bristfälliga, lämna in en ändringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi. En anmälan via e-tjänsten är förmånligare och behandlas snabbare än om du lämnar in en pappersanmälan (Y-blankett).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion Uppdaterad 14.09.2023