Gå direkt till innehållet
Meny

Bostadsaktiebolag: checklista för handelsregisterärenden innan överföring av aktieboken

Bostadsaktiebolag bildade före 2019 ska överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller. 

För att överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet ska ske så smidigt som möjligt måste följande uppgifter vara ajourförda i handelsregistret:

  • Styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuell disponent
  • Enbart den ordförande eller disponent i bolagets styrelse som är antecknad i handelsregistret kan överföra aktieboken eller auktorisera någon annan att överföra den.
  • Läs mer om rätt till ärendehantering och befullmäktigande i överföringstjänsten på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik
  • Bolagsordning
  • Bolaget kan överföra endast den aktiebok som motsvarar den gällande bolagsordningen.
  • Bolagets adress- och kontaktuppgifter
  • Efter överföringen skickar Lantmäteriverket uppgifterna om att ändringar skett i ägandet till den adress som registrerats för bolaget i handelsregistret.

Gör så här innan du överför aktieboken

  1. Kontrollera bolagets handelsregisteruppgifter.
  2. Ajourför uppgifterna till handelsregistret utan dröjsmål om de inte har uppdaterats.

1. Kontrollera bolagets handelsregisteruppgifter

Kontrollera bolagets handelsregisteruppgifter i informationstjänsten Virre genom att avgiftsfritt ladda ner ett elektroniskt handelsregisterutdrag. Gå till företagssökningeni informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Vid behov kan du via informationstjänsten Virre köpa en bolagsordning (organisationsregler) med nätbankskoder eller kreditkort.

2. Ajourför uppgifterna om de inte har uppdaterats

Ajourför uppgifterna genom att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret. Observera att ändringsanmälan görs i en separat anmälan.

En styrelseledamot eller disponenten i bolaget kan lämna in ändringsanmälan.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Då behandlas anmälan snabbare än om du lämnar in pappersanmälan (Y-blankett).

För att logga in i e-tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Du betalar avgiften i tjänsten efter att anmälan har undertecknats. Bostadsaktiebolag kan sköta betalningar genom att använda en adress för nätfakturor. Andra sätt att betala e-anmälningar är via nätbank eller med kreditkort.

Ändring av styrelsens och disponentens uppgifter

Anmälan är avgiftsbelagd.

Ändringsanmälningar om styrelsens och disponentens uppgifter som lämnats in via e-tjänsten på ytj.fi registreras ganska snabbt.

Läs våra anvisningar och lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi:

Ändring av adress- och andra kontaktuppgifter

Observera att endast en registrerad styrelseledamot eller disponent kan underteckna adressändringsanmälan.

Adressändringen är avgiftsfri.

Läs våra anvisningar och lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi:

Ändring av bolagsordning

Anmälan är avgiftsbelagd.

Observera att bolagsordningens form (om bolagsordningen ändras till det nya elektroniska formatet) kan ha betydelse vid överföringen av aktieboken. Kontrollera Lantmäteriverkets anvisningar innan du ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Läs våra anvisningar och lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi:

Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2024