Gå direkt till innehållet
Meny

Bostadsaktiebolag: ändring av bolagsordning - bolagsordningen i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi

Du ska inte ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Anmälan i e-tjänsten är förmånligare och snabbare än på pappersblanketter.

Vilka bolag gäller den här anvisningen?

Den här anvisningen gäller bostadsaktiebolag bildade före 2019 som ännu inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet (informationssystemet för bostadslägenheter) och som inte vill ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

När lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vem lämnar in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ändring av bolagsordning kostar 370 euro i e-tjänsten på ytj.fi.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Logga in i e-tjänsten på ytj.fi. Välj ändringsanmälan och därefter "Jag anmäler allmänna ändringar. Jag ändrar inte uppgifterna i bolagsordningen till det nya elektroniska formatet".

Anmäl ändrad bolagsordning i sin helhet i e-tjänsten på ytj.fi.

I e-tjänstens textfält ser du den nuvarande bolagsordningen. Uppdatera de uppgifter som har ändrats. Om textfältet är tomt, fyll i eller bifoga till textfältet innehållet i bolagsordninen i sin helhet.

Observera att bolagsordningen sparas i handelsregistret i den form som den visas i textfältet. Du ska inte bifoga bolagsordningen till din anmälan.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet.
  • Om det är fråga om en delvis ändring: det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
  • Obs! Anmäl ändrad bolagsordning i sin helhet i e-tjänsten på ytj.fi.
 • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av samtliga aktieägare, och alla ägare inte var närvarande vid bolagsstämman.
  • Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller av en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke.
  • Alternativt ska de skriftliga samtyckena som lämnats till bolaget bifogas till anmälan.
 • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell ).

Tillåtna filformat är .pdf, .doc och .docx.

Bifoga inte bolagsordningen till din anmälan.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland innehåller bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga.

Bilagan måste vara i storlek A4. Se till att bilagan är av god kvalitet.

Bilagan ska bestå av en fil, även om den har flera sidor. Tillåtna filformat är .pdf, .doc och .docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på kartan, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in din anmälan på papper, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till våra anvisningar om pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till sökning av anmälningar i tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024