Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om ändring av bolagsordning för bostadsaktiebolag

Bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändring av bolagsordningen måste anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

Bolaget kan ändra bolagsordningen delvis eller i sin helhet. Bolagsordningens ändrade bestämmelser antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Bifoga protokollet till anmälan.

Bo­lag och än­dring av bo­lag­sor­d­ning

Bo­lag som bil­dats före 2019

För bostadsaktiebolag som bildats före 2019 beror anmälningssättet på om bolaget redan har överfört sin aktiebok till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem (informationssystem för bostadslägenheter) eller ändrat bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Bo­lag bil­dats 2019 eller senare

Bostadsaktiebolag som bildats 2019 eller senare hör från och med bildandet till det bostadsdatasystem som Lantmäteriverket upprätthåller. När bolaget anmäler ändring av bolagsordning överförs de ändrade uppgifterna från handelsregistret direkt till bostadsdatasystemet.

Bolag som uppstår vid fusion eller delning

Bolag som uppstår vid fusion eller delning måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Läs våra anvisningar för bolag som uppstår vid fusion eller delning.

Ändringar av aktiegrupper

Bolaget måste lämna in en separat anmälan om ägarna till nya eller ändrade aktiegrupper (även stiftande delägare) till Lantmäteriverket. Läs mer om ändringar av aktiegrupper.

Ändra bestämmelser så att de stämmer överens med nuvarande lagen

Den aktuella lagen om bostadsaktiebolag trädde i kraft den 1 juli 2010. Om en bestämmelse i bolagets bolagsordning står i strid med den aktuella lagen, måste bolaget anmäla ändring av bestämmelsen till handelsregistret när bolaget anmäler andra ändringar i bolagsordningen för registrering.

Patent- och registerstyrelsen registrerar inte en bolagsordning som strider mot den aktuella lagen, om inte något annat följer av lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer om lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om bolagsordningen för bostadsaktiebolag finns i 6 kap. i lagen om bostadsaktiebolag. Läs lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 08.03.2023