Gå direkt till innehållet
Meny

Anmäl ägare av nya eller ändrade aktiegrupper till Lantmäteriverket

E-tjänsten på ytj.fi förmedlar aktieägarnas uppgifter till Lantmäteriverket när ett nytt bolag bildas. Om bolagsordningen för ett nytt eller ett gammalt bostadsaktiebolag ändras efter bildandet, ska du inte anmäla ägaruppgifterna i e-tjänsten på ytj.fi. Ägaruppgifter om nya och ändrade aktiegrupper måste därmed anmälas till bostadsdatasystemet (informationssystemet för bostadslägenheter) när bolagsordningen ändrats.

Nya aktiegrupper

Nya aktiegrupper uppstår till exempel

 • vid aktieemission
 • vid fusion
 • vid delning.


Gör så här:

 1. Bolaget ska ta in de nya aktiegrupperna i bolagsordningen och lämna in en ändringsanmälan om bolagsordningen till handelsregistret.
 2. Bolaget ska lämna in en separat anmälan till Lantmäteriverket om ägarna (även de stiftande delägarna) av de aktiegrupper som uppstått. Gå till anvisningen på webbplatsen aktielägenhetsregistret.fi för att anmäla ägare av aktiegrupper. Öppnas i en ny flik

Obs! Vid fusion och delning lämnar det övertagande bolaget in anmälan om ägarna.

Ändrade aktiegrupper

Ändringar i aktiegrupper sker till exempel

 • när aktiernas numrering ändras
 • i samband med renoverings- och tilläggsbygge
 • när lägenheter slås samman eller delas
 • när typ av besittningsobjekt ändras (till exempel en lägenhet ändras till ett annat utrymme)
 • när aktier övergår från en byggnad till en annan eller i en byggnad från en adress till en annan
 • när aktier övergår till besittning på deltid eller inte längre besitts på deltid.

Gör så här:

 1. Bolaget ska ta in de ändrade aktiegrupperna i bolagsordningen och lämna in en ändringsanmälan om bolagsordningen till handelsregistret.
 2. Ägarna av de ändrade aktiegrupperna måste ansöka om registrering av ägande hos Lantmäteriverket. Gå till anvisningen på Lantmäteriverkets webbplats maanmittauslaitos.fi för att ansöka om registrering av ägande.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 28.10.2021