Anmäl ägare till ändrade aktiegrupper till Lantmäteriverket

Från och med 2019 förmedlar e-tjänsten på ytj.fi aktieägarnas uppgifter till Lantmäteriverket när ett nytt bolag bildas.

Om bolagsordningen ändras efter bildandet av bolaget ska du inte anmäla ägaruppgifterna i e-tjänsten på ytj.fi. Därför måste bolaget alltid när bolagsordningen ändras lämna in en separat anmälan om ägarna till nya eller ändrade aktiegrupper (även stiftande delägare) till Lantmäteriverket. Gå till anvisningen om hur du anmäler ägare till aktiegrupper på aktielägenhetsregistret.fi.

Nya aktiegrupper kan uppstå i bostadsaktiebolag eller aktiegrupperna kan ändras när ändringar görs i bolagsordningen. Sådana ändringar i aktiegrupper sker till exempel:

  • i samband med fusion eller delning av bolag
  • i samband med renoverings- och tilläggsbygge
  • när aktiernas numrering ändras
  • när lägenheter sammanfogas eller delas
  • när typ av besittningsmål ändras (till exempel en lägenhet ändras till ett annat utrymme).

Bolaget tecknar nya och ändrade aktiegrupper i bolagsordningen och lämnar in en ändringsanmälan av bolagsordningen till handelsregistret.

Uppgifterna för nya och ändrade aktiegrupper överförs från handelsregistret till bostadsdatasystemet (informationssystemet för bostadslägenheter) i följande fall:

  • Bolag som bildats före 2019 har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet.
  • Bolaget har bildats 2019 eller senare.
  • Ett nytt bolag har uppstått vid fusion eller delning och bolaget har ändrat sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet.
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.01.2020