Bostadsaktiebolag

Varje bostadsaktiebolag ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Ett bostadsaktiebolag bildas genom registrering.

Bolaget ska anmälas för registrering inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades, i annat fall förfaller bildandet.

PRS handlägger och registrerar bostadsaktiebolagens samtliga anmälningar till handelsregistret.

Anvisningar för följande anmälningar:

Handelsregistret har ett gemensamt anmälningsförfarande med Skatteförvaltningen. Etableringspaketet och blanketterna finns på PRS och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats YTJ. I YTJ kan du även lämna in en e-anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.09.2017