Gå direkt till innehållet
Meny

Bostadsaktiebolag

I det här avsnittet hittar du anvisningar för hur du bildar bostadsaktiebolag och anmäler ändringar och nedläggning till handelsregistret.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS.

Etableringsanmälan

Ett nytt bostadsaktiebolag måste alltid anmälas till handelsregistret. Ett bostadsaktiebolag bildas genom registrering. Gå till anvisningarna för etableringsanmälan.

Ändringsanmälan

Ett bostadsaktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Flera av bostadsaktiebolagets beslut, till exempel ändringar i bolagsordningen, träder i kraft först när de har registrerats. Gå till anvisningarna för ändringsanmälan.

Nedläggningsanmälan

Ett bostadsaktiebolag kan inte avvecklas utan en formell procedur, utan nedläggning sker genom likvidation eller konkurs, eller genom fusion eller delning. I vissa fall kan PRS förordna att ett bostadsbolag ska avregistreras. Gå till anvisningarna för nedläggningsanmälan.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 16.10.2023