Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan

Ett bostadsaktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Till exempel personbyten i bolaget ska anmälas utan dröjsmål.

I vissa fall måste även nya uppgifter anmälas med en ändringsanmälan, till exempel då bolaget för första gången väljer disponent.

Varför måste jag lämna in anmälan?

Handelsregisteruppgifter används mycket för att kontrollera bolagens företrädare och bakgrundsfakta. Genom anmälan försäkrar sig bolaget om att handelsregisteruppgifterna motsvarar bolagets faktiska situation.

De tjänster som informationssystemet för bostadslägenheter (bostadsdatasystemet) erbjuder till bostadsaktiebolag kontrollerar i handelsregistret om användaren till exempel är disponent eller styrelseordförande i bostadsaktiebolaget. Läs mer om Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik

Även bostadsaktiebolagens kontaktuppgifter, såsom postadress och e-postadress, hämtas från handelsregistret. Lantmäteriverket använder uppgifterna när det meddelar till bostadsaktiebolaget att ägandet har registrerats i informationssystemet för bostadslägenheter. Läs mer om ändring av kontaktuppgifter.

Lägg märke till att bolaget kan följa den nya bolagsordningen först från registreringsdagen. Kontrollera ditt företags gällande handelsregisteruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter du behöver ändra eller tillägga. Du kan kontrollera uppgifterna i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Omedelbar bekräftelse per e-post

Om du har meddelat bostadsaktiebolagets e-postadress till handelsregistret, får du ett automatiskt e-postmeddelande när din ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Hur lämnar jag in ändringsanmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Närmare anmälningsanvisningar hittar du på respektive anmälans sidor.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Vad kostar anmälan?

När du lämnar in en anmälan via e-tjänsten på ytj.fi beräknas behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder, kreditkort eller genom att använda adress för nätfakturor.

Om du anmäler på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Betala avgiften för pappersanmälan innan du skickar in anmälan.

Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.10.2023