Gå direkt till innehållet
Meny

Bolag som bildats 2019 eller senare och ändring av bolagsordning

Bostadsaktiebolag som bildats 2019 eller senare hör från och med bildandet till det bostadsdatasystem (informationssystem för bostadslägenheter) som Lantmäteriverket upprätthåller. När bolaget anmäler ändring av bolagsordning överförs de ändrade uppgifterna från handelsregistret direkt till bostadsdatasystemet.

Gör så här:

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Bolag som uppstår vid fusion eller delning

Bostadsaktiebolag som uppstår vid fusion eller delning måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Lämna in anmälan genast när verkställandet av fusion eller delning har registrerats. Anmälan är gratis.

Gör så här:

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 09.08.2023